Conclusies na eerste weekend ‘parkeerproef’

Afgelopen weekend was het eerste weekend van de zogenaamde ‘parkeerproef’.
De ‘parkeerproef’ heeft als doel: “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”. Het gaat dan om verenigingen die de sportvelden in het Diemerpark bezoeken om daar ‘uitwedstrijden’ te spelen.
Onze mening na het eerste weekend van de ‘parkeer(garage)proef’ is dat de proef ZEER GESLAAGD is.
–  In tegenstelling tot sportdagen in het vorige seizoen, hebben zich nergens ‘chaotische’ en ‘gevaarlijke’ situaties voorgedaan.
–    In de Oeverzeggestraat stonden er geen auto’s geparkeerd (behalve op zondag eentje), waardoor de straat een volwaardig onderdeel van het Hoofdnet Fiets was en (eindelijk!) het bestemmingsplan werd gerespecteerd.
–  Er zijn, zeker op zaterdag,  ‘behoorlijk wat’ automobilisten geweest die de weg naar de parkeergarage hebben gevonden.
–  In de parkeergarage was, zowel op zaterdag als op zondag, de hele dag ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor nog meer automobilisten/sporters of andere parkeerplaatsbehoeftigen.


Drukte in de Zwanebloemlaan
Op zondag leek de parkeergarage minder in trek leek te zijn dan op zaterdag, en in de Zwanebloemlaan leken er op zondag ‘een stuk meer’ auto’s geparkeerd te staan.
Hiervoor zien wij de volgende mogelijke verklaringen:
– de toezichthouders leken voor een parkeerplaats éérst te verwijzen naar de Zwanebloemlaan en als tweede naar de parkeergarage.
– Parkeren in de Zwanebloemlaan was ‘gratis’.

‘Extra’ attracties door het lopen van- en naar het sportveld
Sommige kinderen liepen op weg van- en naar het sportveld bij de Paul Hufkade over een muurtje (“Kijken of ik mijn evenwicht kan houden“), over een gladde balk over de brug in de Vennepluimstraat en/of klommen op het klimrek aan het begin van de Oeverzeggestraat. Ook de boomstammen in het Diemerpark bleken voor sommige sportende kinderen aantrekkelijke objecten om overheen te lopen. 
Dat zijn dingen die ze o.i. niet zouden doen als ze het lopen verschrikkelijk vervelend of heel vermoeiend zouden vinden.

Verwachtingen voor komende weekends.
Wij zien geen redenen om te veronderstellen dat de volgende drie weekenden, waarin nog sprake is van toezichthouders in de Oeverzeggestraat, anders zullen verlopen dan het eerste weekend.
Wij vrezen wel dat als de toezichthouders er niet meer zijn, de vier weekenden daarna, de Oeverzeggestraat door een aantal automobilisten weer gebruikt zal worden als afzetplek voor sportende kinderen. Nu zagen we dat op zaterdag al gebeuren en op zondag werden er zelfs al auto’s in het Diemerpark zelf geparkeerd.
Omdat er ieder weekend weer ‘nieuwe’ sportveldbezoekers zullen zijn, verwachten wij niet dat de weekenden waarop nog toezicht is, tot een structurele gedragsverandering zal leiden.