Algemene Ledenverga​dering

Afbeelding

De tweede algemene ledenvergadering van de vereniging ‘Hou Diemerpark Groen’ zal zijn:

dinsdag 6 november 2012
20.00 uur
IJburglaan 894
1087 GE Amsterdam

Op de agenda staan o.a.:
– onze activiteiten tot nu toe en de resultaten daarvan
– vooruitzichten op komende ontwikkelingen
– hoe gaat het met de vereniging (leden, financieel)

Conclusies na derde weekend ‘parkeerproef’

Afgelopen weekend was het derde weekend van de zogenaamde ‘parkeerproef’.
De ‘parkeerproef’ heeft als doel: “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”. Het gaat dan om verenigingen die de sportvelden in het Diemerpark bezoeken om daar ‘uitwedstrijden’ te spelen.
Onze mening na het derde weekend van de ‘parkeer(garage)proef’ is ongewijzigd vergeleken met die na de eerste twee weekends: ZEER GESLAAGD.

–  In tegenstelling tot sportdagen in het vorige seizoen, hebben zich nergens ‘chaotische’ en ‘gevaarlijke’ situaties voorgedaan.
–  In de Oeverzeggestraat stonden er geen auto’s geparkeerd waardoor de straat een volwaardig onderdeel van het Hoofdnet Fiets was en het bestemmingsplan werd gerespecteerd.
– In de parkeergarage onder het winkelcentrum was de hele dag ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor nog meer automobilisten/sporters of andere parkeerplaatsbehoeftigen.

Het aantal lege parkeerplekken in de parkeergarage  kwam nagenoeg overeen met het laagste aantal dat we aantroffen in het vorige sportseizoen.
Vorig weekend telden we het laagste aantal lege plekken dat we ooit hadden gemeten.
We vermoeden dat het evenement ‘Inside Design Amsterdam‘ daarvoor verantwoordelijk was.
De toezichthouders aan het begin van de Oeverzeggestraat leken het ongeveer net zo (weinig) druk te hebben als vorig weekend om automobilisten/sportveldbezoekers de weg te wijzen naar de parkeergarage.

Parkeerdruk in de Zwanebloemlaan
In de Zwanebloemlaan waren vooral zondag weer veel geparkeerde autos, maar we zagen geen opstoppingen of ernstige verkeersoverlast.
We vermoeden dat de drukte in de Zwanebloemlaan ´s zondag veroorzaakt wordt door het “gratis” parkeren op die dag.
De oorzaak van de grotere parkeerdruk in de Zwanebloemlaan vergeleken met de periode vóór de ‘parkeerproef’ (toen het immers ´s zondag ook “gratis” was), is ons inziens dat in de Oeverzeggestraat tijdens de ‘parkeerproef’ niet meer geparkeerd mag worden.

De parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Zwanebloemlaan (dus buiten de parkeervakken) zijn overigens bedoeld als reguliere parkeerplaatsen voor automobilisten met bestemming sportvelden Diemerpark.
Dit blijkt uit een zogenaamd ‘venstertijdenbesluit’ (zie hieronder’).

Het ‘venstertijdenbesluit’
Op een onbekende datum is door het toenmalige stadsdeel Zeeburg besloten dat op het Groot Rieteiland West, dus ook in de Zwanebloemlaan, op weekdagen ’s avonds, en op zaterdag en zondag buiten de parkeervakken geparkeerd worden. Dit zogenaamde ‘venstertijdenbesluit’ is in de periode van de overgang van het stadsdeel Zeeburg naar stadsdeel Oost zoekgeraakt.
Op 25-01-2011 is door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost het venstertijdenbesluit ‘bevestigd’.
In de overwegingen die tot bevestiging van dit venstertijdenbesluit hebben geleid, worden de  sportvelden verantwoordelijk gesteld voor “de toenemende parkeerdrukte“, waardoor veelvuldig buiten de parkeervakken wordt geparkeerd.
Tegen het besluit van 25-01-2011 is bezwaar aangetekend namens 33 bewoners van de Oeverzeggestraat.
Tijdens de hoorzitting van de commissie van advies voor de bezwaarschriften verklaarde de vertegenwoordigster van het dagelijks bestuur bij die gelegenheid dat besloten was “het venstertijdenbesluit te handhaven in verband met de aanleg van de sportvelden in het Diemerpark.”
Met andere woorden: de plaatsen buiten de parkeervakken in o.a. de Zwanebloemlaan waren dus bedoeld voor automobilisten met bestemming sportvelden Diemerpark.

Verwachtingen voor komende weekends.
Het was fijn om te kunnen constateren dat het inrijden van auto’s van het Diemerpark vanaf de Diemerzeedijk door paaltjes werd voorkomen.
Als de toezichthouders er niet meer zijn – de vier weekenden na het volgend weekend – lijkt ons de plaatsing van het volgende  bord (indien mogelijk zeer groot – met onderbord uitgezonderd  bewoners‘) aan het begin van de Oeverzeggestraat onontbeerlijk: