Over de capaciteit van de parkeergarage

In het kader van onderzoek of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de parkeerbehoefte voor de sportvelden in het Diemerpark, zijn in opdracht van Arcadis op 2 dagen dat er sportwedstrijden waren in het Diemerpark, op 6 momenten per dag, dus in totaal op 12 momenten, het aantal lege parkeerplaatsen in de garage geteld.

Op basis hiervan wordt in het Arcadis-rapport ‘Parkeerpilot Sportpark IJburg (Diemerpark)‘ het volgende geconcludeerd.

Huidige situatie

Op basis van de huidige situatie (2 sportvelden – red.) heeft de parkeergarage voldoende capaciteit om te voldoen als parkeervoorziening voor het sportpark.” (pag. 19)

Toekomstige situatie

Over de toekomstige situatie (6 sportvelden) schrijft Arcadis: “de parkeergarage heeft nagenoeg onvoldoende capaciteit om te voldoen als parkeervoorziening voor het sportpark.” (pag. 19)

Wat is ‘nagenoeg onvoldoende’? Dat is toch ‘net voldoende’?

Welnu, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van Arcadis, is de volgende stelling gerechtvaardigd:

In het slechtste scenario, dat zich zeer waarschijnlijk nooit voor zal doen, namelijk dat er op alle 6 sportvelden in het Diemerpark competitie-wedstrijden zijn en dat alle bezoekende verenigingen van ver buiten IJburg komen en dat er dan toevallig net veel winkelende mensen hun auto in de parkeergarage hebben gezet…
zullen er toch nog 4 plaatsen in de parkeergarage leeg zijn.

Uitgaande van een acceptabele bezettingsgraad van 95% betekent dit een tekort van 3 parkeerplaatsen. (Bij een hogere bezettingsgraad treedt onwenselijk ‘zoekgedrag’ op.)

Maar…

Op pag. 20 schrijft Arcadis dan weer dat de parkeergarage onvoldoende capaciteit zou hebben om te voldoen als parkeervoorziening voor het sportpark.
Hiervoor worden de volgende argumenten aangevoerd:
1. de weekmarkt zal populairder worden,
2. een “groot deel” van de bezoekers is niet bereid te parkeren in de parkeergarage,
3. “het is aannemelijk dat na de uitbreiding van het sportpark meer straten te maken krijgen met foutparkeerders“.
Deze argumenten worden door Arcadis niet met cijfers onderbouwd.

Hier is het volgende tegenin te brengen:
1. Dat de weekmarkt populairder wordt, betekent niet automatisch dat er meer in de parkeergarage geparkeerd wordt.
2. Staat de niet-bereidheid van bezoekers om in de parkeergarage te parkeren in redelijke verhouding tot de overlast door autoverkeer voor niet-sportveld gebruikers van het Diemerpark?
3. Moeten foutparkeerders niet eerder een boete krijgen dan een riante parkeerplek in een natuurpark?

Conclusie

Omdat er in het slechtste scenario 3 parkeerplaatsen in de parkeergarage te weinig zullen zijn, zou er in de Hoofdgroenstructuur Diemerpark voor veel geld een parkeerplaats voor 62 auto’s aangelegd moeten worden, waardoor autoverkeer op de ‘Oeverzeggestraatbrug’ en in het Diemerpark geïntroduceerd wordt met permanente gevolgen voor de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers, de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten t.b.v. de sportvelden in het Diemerpark, de natuurwaarden in en rond ‘de Batterij’ en de ‘parkbeleving’ van IJburgers en Diemenaren.

Verder

We hebben aanwijzingen dat er gegevens in het onderzoeksrapport van Arcadis niet correct zijn, waardoor er onterechte conclusies zijn getrokken. Wij hebben daarom inzage gevraagd in alle onderliggende cijfers en enquête-formuleren van het onderzoek.
Inmiddels hebben we de gegevens gekregen en hebben we het onderzoek van Arcadis diepgaand kunnen analyseren.