Internetpeiling over ‘parkeeroplossingen’

Komen er wél of niet parkeerplaatsen voor auto’s, en daarmee autoverkeer in het Diemerpark?
Maandag, 26-08-2013, vond de tweede bijeenkomst plaats die door participatiebureau ‘De Wijde Blik’ was georganiseerd over de ‘parkeeroplossing’ voor de bezoekers van sportvelden in het Diemerpark.
De belangrijkste uitkomst van de avond was, dat bewoners van IJburg, inclusief omwonenden van de Diemerzeedijk, in een internetpeiling gevraagd zal worden of ze een duidelijke vóórkeur hebben voor één, en/of een duidelijke áfkeer hebben van één, twee of alle drie ‘oplossingen’, waarbij gekozen mag worden uit aanleg van nieuwe parkeerplaatsen op:
– (optie A) locatie ‘1a’ in het Diemerpark, ofwel
– (optie B) locatie ‘4a’ in het Diemerpark, ofwel
– (optie C) aan de ‘kop’ van de Oeverzeggestraat vlak voor de brug naar het Diemerpark.
Het ‘verdelen’ van de parkeerplaatsen over twee of meer locaties werd afgewezen.
De opties in het Diemerpark waren door het stadsdeel opgelegd, de optie ‘Oeverzeggestraat’ kwam volgens het bureau ‘SD+P Management’ op grond van een beoordeling op een aantal criteria in aanmerking om mee te dingen.
Eerder was door stadsdeel Oost al besloten dat de parkeergarage onder het winkelcentrum van IJburg, die door velen, waaronder onze vereniging ‘Vrienden van het Diemerpark’, als de beste oplossing wordt beschouwd, niet mee mag doen in de peiling.
Zie voor het vervolg de pagina over ‘De Wijde Blik’: http://bit.ly/11DIiEA
Advertenties