STADSDEELBESTUUR OOST LAAT PARTICIPERENDE BURGER IN DE KOU STAAN

Stadsdeel Oost start een ‘participatietraject’, maar het dagelijks bestuur weigert de gevolgen daarvan te accepteren.

Het stadsdeelbestuur van Amsterdam Oost wil 42 parkeerplaatsen in het Diemerpark aanleggen voor bezoekers van de sportvelden aldaar.

Omdat dat op veel bezwaar van parkgebruikers stuit, heeft de stadsdeelraad in juni 2013 besloten om een zogenaamd ‘participatietraject’ te volgen. Daarbij werden alle IJburgers uitgenodigd om, via adviesbureau ‘De Wijde Blik’, voorstellen te doen voor een mogelijke locatie van een ‘parkeeroplossing’ buiten het Diemerpark.

Deze uitnodiging is met beide handen aangegrepen.
IJburgers hebben bijeenkomsten van ‘De Wijde Blik’ bezocht, hebben er energie, tijd en geld in gestoken om een ‘parkeeroplossing’ buiten het park te vinden en onder de aandacht te brengen en hebben meegedaan aan de door ‘De Wijde Blik’ georganiseerde meningspeiling.

Het participatieproces is inmiddels succesvol afgerond en levert het  volgende resultaat op.
– Er is een reële mogelijkheid voor een ‘parkeeroplossing’ buiten het park, nl. aan de kop van de Oeverzeggestraat (‘optie C’).
– Een (representatieve!) meningspeiling onder IJburgers wijst uit dat een grote meerderheid van de bewoners dit een betere oplossing vindt dan parkeren in het park.

Omdat bewoners, samen met het adviesbureau, het participatieproces tot een succes gemaakt hebben, hebben zij er recht op om door het stadsdeelbestuur serieus genomen te worden.
Concreet betekent dit dat zij mogen verwachten dat het stadsdeelbestuur zich nu inspant om de door hen voorgestelde en gekozen optie C te realiseren.

Daar blijkt echter voorlopig niets van.
Integendeel.
Het dagelijks bestuur stelt voor om het belangrijkste resultaat uit het participatietraject volkomen te negeren en alsnog over te gaan tot het realiseren van een parkeerterrein in het Diemerpark.

De overheid wil graag participerende burgers, maar op deze manier wordt de zin en het vertrouwen in deze participatie wel erg op de proef gesteld.

 

Advertenties