Vergroten sportterrein is strijdig met de Structuurvisie

Vergroten van het sportterrein in het Diemerpark is in strijd met de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’. Diemerpark in Structuurvisie Amsterdam 2040 met cirkel sportparkDit is een deel van een kaart uit de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’ (blz. 243).
Hierop is in het Diemerpark een geel vierkantje te zien, omgeven door groen. Het vierkantje is het ‘groentype’ sportterrein en het omliggende groen is het ‘groentype’ ‘ruigtegebied/struinnatuur’.
Stadsdeel Oost wil het gele vierkantje groter maken om een parkeerterrein naast de sportvelden aan te kunnen leggen.
Inkrimpen van ‘ruigtegebied/struinnatuur’ om sportparken te vergroten, mag niet volgens de ‘Structuurvisie Amsterdam 2040’.
Citaat beleidsintentie ‘Ruigtegebied/struinnatuur’ (blz. 245): “Intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, zijn niet toegestaan.”
De Partij voor de Dieren en de SP hebben hierover in de gemeenteraad vragen gesteld. En wij voeren het aan in ons beroepschrift bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.