Verborgen dieren van het Diemerpark

Vos met kleintjes

In het Diemerpark leven veel ” verborgen” dieren. Dieren, zoals de vos, de Amerikaanse rivierkreeft en de ringslang, die er wel zijn, maar die je als bezoeker van het park niet of nauwelijks ziet.
Deze dieren leven ’s nachts of zijn erg schuw.

In het Diemerpark staan ook 12 waterputten voor het monitoren van de bodem onder de afdeklaag voor het park. De kale betonnen randen van deze putten steken zo’n 70 cm boven het maaiveld uit. Vele mensen storen zich hier aan.
VossenholStadsecoloog Martin Melchers kwam op het idee om de waterputten te beschilderen met de “verborgen” dieren van het Diemerpark. De putten passen hierdoor beter in het park en dienen tevens als natuureducatie. Jong en oud kunnen kennis nemen van de grote biodiversiteit in het Diemerpark.
Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken!
Zwemmende vosDe route langs de beschilderde waterputten zal feestelijk worden geopend op zondag 22 juni 2014.
Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam stelt dan het pompgebouw open, de boerderij start haar eerste project met de opening van de deuren van haar schuur met allerlei activiteiten en diverse stadsecologen verzorgen dan rondleidingen.
Aan verdere activiteiten wordt volop gewerkt.
Voor meer informatie: Sandra Hueber – www.brightup.nl

Vossenvoedsel

Uitstel uitspraak Raad van State

Onderstaande brief kwam op 07-05-2014 bij ons binnen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het gaat over het beroep dat wij instelden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan IJburg 1e fase, waarin in het Diemerpark ruimte gereserveerd is voor een parkeerterrein.

 

Ons nummer 201308376/1/R1

Onderwerp Amsterdam stadsdeel Oost Bp. IJburg 1e fase, 2013

 

De bovenvermelde zaak is op 28 maart 2014 behandeld op een zitting van de Afdeling.

De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken.

Naar verwachting zal in dit geval niet binnen zes weken na de zitting uitspraak kunnen worden gedaan.

In verband hiermee is de termijn verlengd met zes weken.

De beslissing in deze zaak zal te zijner tijd openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakkingszitting gehouden.

Op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Op deze wijze kunt u eenvoudig nagaan of in die week een uitspraak in uw zaak is te verwachten. Het is niet noodzakelijk de openbaarmakingszitting op woensdag bij te wonen.

U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van uw uitspraak via de website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt op op de website.

Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een kopie van hun uitspraak op het correspondentieadres.

Hoogachtend,

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,

voor deze

mw. mr. E.C. Ruinaard