Verborgen dieren van het Diemerpark

Vos met kleintjes

In het Diemerpark leven veel ” verborgen” dieren. Dieren, zoals de vos, de Amerikaanse rivierkreeft en de ringslang, die er wel zijn, maar die je als bezoeker van het park niet of nauwelijks ziet.
Deze dieren leven ’s nachts of zijn erg schuw.

In het Diemerpark staan ook 12 waterputten voor het monitoren van de bodem onder de afdeklaag voor het park. De kale betonnen randen van deze putten steken zo’n 70 cm boven het maaiveld uit. Vele mensen storen zich hier aan.
VossenholStadsecoloog Martin Melchers kwam op het idee om de waterputten te beschilderen met de “verborgen” dieren van het Diemerpark. De putten passen hierdoor beter in het park en dienen tevens als natuureducatie. Jong en oud kunnen kennis nemen van de grote biodiversiteit in het Diemerpark.
Het Diemerpark heeft de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken!
Zwemmende vosDe route langs de beschilderde waterputten zal feestelijk worden geopend op zondag 22 juni 2014.
Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam stelt dan het pompgebouw open, de boerderij start haar eerste project met de opening van de deuren van haar schuur met allerlei activiteiten en diverse stadsecologen verzorgen dan rondleidingen.
Aan verdere activiteiten wordt volop gewerkt.
Voor meer informatie: Sandra Hueber – www.brightup.nl

Vossenvoedsel

Advertenties