Planning nieuw Inrichtingsplan Diemerpark

Profielfoto evenement Visie op het Diemerpark

Op dit moment zijn ambtenaren van de Bestuurscommissie Oost (het voormalige Stadsdeel) bezig met het maken van een nieuw Inrichtingsplan voor het Diemerpark.
Het gaat dan onder andere over twee nieuwe sportvelden en een parkeerterrein dat men wil aanleggen, clubgebouwen, fietsenstallingen en alles wat daar verder bij komt kijken, en ook over de afwikkeling van het auto- en fietsverkeer.
Het nieuwe Inrichtingsplan zal van 17 augustus t/m 29 september 2014 ter inzage gelegd worden.
Gedurende die periode kunnen bij de Bestuurscommissie  zienswijzen op het plan ingediend worden. 
Na afloop van deze periode worden de zienswijzen “verwerkt” en volgens de planning wordt in december een definitief ontwerp aangeboden aan het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie (Ivar Manuel – D66, Thijs Reuten – PvdA en Nevin Özütok – GroenLinks) om dit vast te stellen.