Bestuurscommissie Oost kiest voor slecht plan parkeerplaatsen

Inrichting volgens het definitieve inrichtingsplan, vastgesteld door de Bestuurscommissie Oost op 16-12-2014

Op dinsdag 16-12-2014 besloten onze “volksvertegenwoordigers” in de Bestuurscommissie Oost dat in het Diemerpark bij de entree bij de brug naar de Oeverzeggestraat een parkeerterrein aangelegd wordt. Het wordt een ‘breed uitgesmeerd’ parkeerterrein, met insteekparkeerhavens langs een 6 meter brede strook asfalt met aan het eind een keerlus.
Wij hebben nog geprobeerd om bestuurscommissieleden ervan te overtuigen dat het veel beter is om een parkeerterrein naast het clubgebouw van de voetbalvereniging te situeren:
1. De entree van het park blijft ‘groen’.
2. Geparkeerde auto’s zijn minder zichtbaar voor de vele passanten op het Dick Hilleniuspad.
3. Het in- en uitrijden vindt niet plaats op het Hoofdnet Fiets maar op veel stillere Han Rensenbrinkpad.
4. Het Han Rensenbrinkpad is al aanwezig. Er hoeft minder nieuwe verharding aangelegd te worden.
5. De rijroute voor sportveldbezoekers, leveranciers en hulpdiensten is korter en logischer.
6. Het sportterrein is compacter vormgegeven.
Het enige probleem van ons plan was, dat het net niet past op de locatie die in het bestemmingsplan voor ‘parkeren’ is bestemd. Wij stelden dus een kleine aanpassing van het bestemmingsplan voor.
Van de PvdA en de VVD hadden we wel verwacht dat ze daar tegen zouden zijn.
Onze hoop was gevestigd op de redelijkheid van D66, maar die partij liet ons (weer) in de steek. Aanpassen van het bestemmingsplan zou ‘te duur’ zijn, en tot juridische procedures kunnen leiden. Wij echter denken dat de procedurekosten lager zouden zijn dan de besparingen op asfalt in ons plan. Bovendien zouden die procedurekosten maar een peulenschil zijn in vergelijking met wat het hele plan kost.
Zeer teleurstellend was ook de opstelling van GroenLinks. Die partij zou zich toch hard moeten maken voor een zo ‘groen’ mogelijke inpassing van het sportterrein in het park. Maar dat gebeurde niet. Mogelijk spelen politieke belangen (GroenLinks zit met PvdA en D66 in het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie) een rol.
Uiteindelijk waren alleen de fracties van de SP en Méérbelangen bereid om te kiezen voor ons betere ontwerp.
Er wordt dus zonder goede reden voor een blijvend slechte oplossing gekozen. Vanaf volgend jaar worden de sportveldbezoekers uitgenodigd om met de auto naar het Diemerpark te komen en daar op een beeldbepalende plek hun auto te parkeren. Heel jammer.