VVD: “PARKEREN IS PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE”

98 met kruis VVD

“Zo veel mogelijk parkeerplaatsen en zo snel mogelijk aanleggen”. Dat was bij alle discussies over de aanleg van een parkeerterrein in het Diemerpark de insteek van de VVD. De VVD had aanvankelijk wel problemen met auto’s in het park: “Auto’s in het Diemerpark toelaten op de fietspaden is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk.” De partij pleitte daarom in een persbericht voor de aanleg van een parkeerterrein bij het Amsterdam-Rijnkanaal.
Daar bleek zich echter een belangrijke ecologische verbindingszone te bevinden.
Toen duidelijk werd dat in verband met milieuwetgeving, de realisatie van een parkeerterrein op die plek daarom wel eens lang zou kunnen duren, werd die oplossing schielijk losgelaten en ging de partij toch zonder bedenkingen akkoord met de aanleg van een parkeerterrein in het park.

De zorg van de VVD is vooral dat 42 parkeerplaatsen niet genoeg zijn. Bij de laatste openbare vergadering over dit onderwerp stelde de woordvoerder daarom voor om het bestemmingsplan open te breken om een groter parkeerterrein mogelijk te maken.
Voor het beschermen van de natuur, natuurparkbeleving en verkeersveiligheid moet je niet bij de VVD zijn.

Advertenties