Uitbreiding sportterrein binnenkort van start

Werkzaamheden in het Diemerpark.

Op onze vraag aan een ambtenaar van stadsdeel Oost over de werkzaamheden die vanaf 18-05-2015 gepland staan (zie hieronder), kregen we het volgende antwoord:
De bewonersbrief heeft inderdaad alleen betrekking op de uitvoering van uitbreidingswerkzaamheden binnen sportpark IJburg.
Werkzaamheden die het omliggende maaiveld betreffen, zoals de door u genoemde aanleg van de parkeerplaatsen en andere zaken, zijn geen onderdeel van de uitvoering die deze week start.
Uitvoering van de werkzaamheden aan het omliggende maaiveld vindt naar verwachting in het najaar plaats. Hierover wordt u tegen die tijd opnieuw geïnformeerd.
De huidige werkzaamheden binnen het sportpark omvatten de aanleg van twee sportvelden en twee inspeelveldjes naast de clubgebouwen.”

Vanaf 18 mei 2015 wordt het druk in het Diemerpark met werkverkeer voor de aanleg van twee nieuwe kunstgrassportvelden. Of dan ook het geplande parkeerterrein wordt aangelegd, wordt niet duidelijk vermeld in de brief die we van het stadsdeel kregen.Werkzaamheden uitbreiding sportvelden