‘Boerderij op IJburg’ in het Proefeilandpark

‘BOERDERIJ OP IJBURG’ HOORT OP IJBURG, bijvoorbeeld in het PROEFEILANDPARK, NIET IN HET DIEMERPARK

150701 Proefeilandpark

Afb.: Het Proefeilandpark op het Steigereiland

Het bestuur van de succesvolle ‘Boerderij op IJburg’ heeft van de gemeente Amsterdam te horen gekregen dat zij per 1 juli 2016 weg moeten van de tijdelijke locatie, kavel 70. Wethouder Van der Burg heeft namelijk besloten om op kavel 70 een tennishal te bouwen. Hij wil daarmee het toptennis in Amsterdam faciliteren.
Een besluit waar men vraagtekens bij kan zetten. Hoort een dergelijke voorziening wel thuis op een plek ergens achteraf in een woonbuurt op IJburg? Doet een 16 meter hoge dichte doos niet enorme afbreuk aan die plek, die gekenmerkt wordt door kleinschalige bebouwing? Zowel het park als het Rieteiland zouden lijden onder deze horizonvervuiling. Men kan zich voorstellen dat zelfs veel leden van de tennisclub zich afvragen of ze dit wel willen! En de Boerderij zou daarvoor moeten wijken?

Onderzoek naar vijf locaties

Er is veel draagvlak om de Boerderij te behouden en in principe een definitieve locatie aan te bieden. Volgens veel IJburgers is dat een redelijke wens of eis.
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2015 zei wethouder Van der Burg dat de gemeente inmiddels onderzoek doet naar vijf mogelijke locaties voor de Boerderij: één op het Zeeburgereiland, twee op het Centrumeiland en twee in het Diemerpark. Over waar die plekken precies zijn en welke afwegingen er worden gemaakt is er nog volledige onduidelijkheid. Wel zouden de locaties in het Diemerpark “de meeste kans” maken.

Beschermen natuurfunctie van het Diemerpark

De vereniging Vrienden van het Diemerpark heeft al eerder laten weten niet voor nieuwe, niet-natuurgerichte recreatieve functies in het Diemerpark te zijn, aangezien dat ten koste gaat van de hoofdfunctie ‘natuur’ van het park. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 geldt als ‘beleidsintentie’ voor het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ in het Diemerpark: “Deze gebieden mogen niet opgevuld raken met andere functies of met andersoortige groenfuncties (volkstuinen, sportparken, parken e.d.). Intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, zijn niet toegestaan.” Daar valt wat de Diemerparkvrienden betreft, ook een voorziening als de Boerderij op IJburg onder.

De afgelopen jaren heeft men allerlei functies in het park geplaatst die afbreuk doen aan de natuurfunctie: het sportterrein is uitgebreid, er wordt meer bebouwing voorzien, verlichtingsmasten, parkeerplaatsen inclusief  ontsluiting voor autoverkeer en trimtoestellen. Daarnaast worden in het Diemerpark met enige regelmaat wielerwedstrijden en andere sportevenementen gehouden, dus eveneens recreatie die niet natuurgericht is. De vereniging vindt dat het Diemerpark als onderdeel van de ecologische verbindingszone veilig gesteld moet worden door geen extra fysieke niet-natuurgerichte recreatieve voorzieningen en functies meer toe te laten. Dat is wat men van een gemeentebestuur mag verwachten vanuit het door de gemeenteraad vastgesteld beleid.

Proefeilandpark is goede locatie

De Vrienden zijn van mening dat de Boerderij op IJburg in of vlak bij de woonomgeving thuis hoort. Dit, omdat de voorziening goed toegankelijk moet zijn voor frequente bezoekers en gebruikers, zoals kinderen, ouders, scholieren, gehandicapten, enz.. De meesten komen te voet, op de fiets en waarschijnlijk ook wel met busjes.
In verband met laden-lossen, aan- en afvoer van materialen, voer, dieren e.d. is een goede bereikbaarheid voor bestelwagens, kleine vrachtauto’s en eventueel auto’s met aanhanger ook nodig. Daar voldoet de huidige locatie aan, maar er zijn ook andere locaties denkbaar.
Het zou heel mooi zijn wanneer passanten de locatie kunnen zien en de plek een zekere ‘eigenheid’ of uitstraling heeft. Daardoor wordt de Boerderij op IJburg nog meer als vanzelfsprekend onderdeel van IJburg ervaren en gaat de voorziening meedoen in de beeldvorming van de IJburgse omgeving. De nabijheid van scholen e.d. zou gunstig zijn. Een plek als het Proefeilandpark, al dan niet in combinatie met de resterende ruimte van het Steigerpark, zou heel geschikt zijn en het park meer betekenis geven. Het park is groot genoeg voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden: naast plekken voor de noodzakelijke bebouwing is er ook ruimte voor de dieren om zich terug te trekken om meer natuurlijk gedrag te ontwikkelen. Duidelijk een win-winsituatie, waarbij IJburg er zichtbaar een activiteit bij krijgt, een weinig gebruikte plek een zinvolle bestemming krijgt en een wat anoniem park een heldere functie krijgt.

Het onderbrengen van de Boerderij op IJburg in het Diemerpark is niet nodig en niet wenselijk.

 —–

Advertenties