Vrienden Diemerpark vragen om nieuwe bestemmingsplanprocedure

Wij zeiden het al heel lang, maar eindelijk heeft het college van B&W van Amsterdam toegegeven dat de procedure rond de vaststelling van het bestemmingsplan voor het sportterrein in het Diemerpark niet correct verlopen is.

Het gaat om de advisering door de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur, afgekort: TAC. Deze commissie moet altijd een advies uitbrengen als er een bestemmingsplan wordt vastgesteld waarbij de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam, zoals bijvoorbeeld het Diemerpark, betrokken is.
De TAC had voor de ontwikkeling van het sportterrein een ‘positief advies’ afgegeven.
Dat wil zeggen dat zij het niet nodig vond om het plan eerst nog door de centrale stad (gemeenteraad) te laten beoordelen.

Wij hebben bij de gemeenteraad én bij de Raad van State betoogd dat het TAC-advies niet klopte, omdat het plan waarover zij advies hadden uitgebracht ánders was dan het plan dat in het bestemmingsplan was vastgesteld.
Wij vonden daar geen gehoor voor.
Tót de gemeenteraadsvergadering van 2 juli jongstleden.

In antwoord op vragen uit de gemeenteraad zei wethouder van der Burg (Ruimtelijke Ordening) dat het college van B&W over het sportterrein in het Diemerpark door zowel de toenmalige Stadsdeelraad Oost als de huidige Bestuurscommissie Oost verkeerd was geïnformeerd.
Het gevolg hiervan was dat het college van B&W op háár beurt de gemeenteraad incorrecte informatie heeft verstrekt.
De wethouder zal daarover “een goed gesprek” hebben met de Bestuurscommissie.

De erkenning door de wethouder van de incorrecte besluitvorming, betekent dat ons beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan gegrond verklaard had moeten worden.
Wij hebben wethouder Van der Burg verzocht om een nieuwe bestemmingsplanprocedure te starten.

Advertenties