Verslag vogelwandeling 29 april 2017

< foto via IJburgTV

Na de kille en natte dagen van de afgelopen week, genoten we zaterdag tijdens onze vogelwandeling van een aangenaam lentezonnetje.
De groep bestond uit elf deelnemers en twee begeleiders: Leen Pauwels en Annelies de Kleyn.

Al snel na de start maakten we kennis met het geluid van de vele grasmussen, tjiftjaffen en fitissen, die zich af en toe in een boomtop mooi lieten zien. Bij een vennetje luisterden we uitgebreid naar de betoverende zang van een nachtegaal. Langs de Diemerzeedijk hoorden we volop zwartkoppen en winterkoningen, en geregeld ook een merel, groenling, kleine karekiet, koolmees en vink. Een zanglijster zong even een paar strofen van zijn gevarieerde lied en een andere verzamelde in het gras voedsel voor zijn jongen.

Op de vennetjes en plassen zwommen wilde eenden en grauwe ganzen met hun jongen, meerkoeten, krakeenden en kuifeenden.

Bij Akkerswade zagen we ijsvogels hun nestholte invliegen met voedsel voor hun jongen. Bij het uitvliegen doken ze telkens een paar keer het water in om het vuil uit het nest van hun veren te spoelen. Eentje ging een tijd rustig op de stok voor de broedwand zitten, zodat we zijn schitterende kleuren goed door te telescoop konden bekijken.

Iets verderop, bij het grote rietveld, hoorden we rietzangers en zagen we ze baltsvluchten maken.

Op de terugweg, bij brug naar het Kleine Rieteiland, namen we een kijkje bij een futenkolonie, waar een aantal futen op hun nest zat te broeden. Andere futen, die eromheen zwommen, waren behoorlijk luidruchtig: we hoorden voortdurend hun opgewonden gegrom. Eén paartje gaf een baltsritueel ten beste. Aan de andere kant van de brug was een paar knobbelzwanen bezig een nest te bouwen.

Heel even hoorden we ook de koekoek, die net uit het zuiden is teruggekomen, en boven het water zagen we een paar gierzwaluwen foerageren.

Bij de steiger zaten aalscholvers: drie volwassen exemplaren in broedkleed en een juveniel.

Verderop was een spreeuw in het gras op zoek naar wormen; hij vloog ermee over het water naar IJburg toe, waar veel spreeuwen broeden in de nestgaten die speciaal voor hen in de gevels van huizen gemaakt zijn.

Zo kwamen we terug bij het startpunt van de wandeling, waar we na afloop nog even geïnterviewd werden door IJburg TV (link).

Voor wie dit jaar niet in de gelegenheid was mee te lopen: volgend jaar komt er opnieuw een vogelwandeling!

 

< Zanglijster zoekt naar wormen voor zijn jongen

Advertenties