VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST ‘TOEKOMST VAN HET DIEMERPARK’ (13-11-2017)

161110 Batterij in de herfstHet stadsdeelbestuur krijgt regelmatig verzoeken van allerlei organisaties en personen om iets te veranderen in het Diemerpark. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere uitlaatplaatsen voor honden, aanleg van een mountainbikeparkoers, ‘paardenpaden’ of uitbreiding van sportvelden. En er komen ook dikwijls klachten binnen over bijvoorbeeld de (verkeers)veiligheid bij de sportvelden of de Nesciobrug.
Een en ander was voor de bestuurscommissie aanleiding om een project te starten dat zou moeten leiden tot een advies aan het college van B&W.
In verband hiermee was er maandag 13-11 een bewonersbijeenkomst onder de titel ‘Toekomst van het Diemerpark’. Het stadsdeelbestuur wilde weten wat er leeft er bij bewoners aan ‘dromen over het Diemerpark’. Hoe zou het park er over vijf jaar of langer uit moeten zien? Wat zou er in het park wel en niet mogen gebeuren?

Algemeen

Iedereen, inclusief ouders van voetballende en hockeyende kinderen, was enthousiast over het ruige en stille karakter van het park, het gevoel van  r u i m t e  en de hoge natuurwaarden. Dit zouden behouden moeten blijven en versterkt moeten worden. Het Diemerpark is geen traditioneel “stadspark”.

Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van wat er zoal gezegd werd.

 • Het park moet een functie hebben van centrale ontmoetingsplaats voor IJburg waar verschillende activiteiten mogelijk zijn.
 • Je moet het park groter zien, als een geheel vanaf Muiden tot de Amsterdamse brug.

Voetbal- en hockeyvelden

Als belangrijkste knelpunt werd genoemd: de voetbal- en hockeyvelden. Daarover werden de volgende opmerkingen gemaakt:

 • Het in het Diemerpark aanleggen van een groot Sportpark, is een planologische blunder. De ontwikkeling van een woonwijk (zoals IJburg 1e fase, Zeeburgereiland, Sluisbuurt, IJburg 2e fase) zou vergezeld moeten gaan met de aanleg van voldoende en goed bereikbare sportvelden. Daarin schiet de gemeente te kort.
  Sportvelden zouden niet aangelegd moeten worden in parken, maar op bedrijventerreinen. Die zijn immers voor auto’s goed bereikbaar en daar zouden parkeerplaatsen dubbel gebruikt kunnen worden (doordeweeks door de bedrijven en in het weekend door sporters). Nu lijkt het erop dat de sportvelden in de kwetsbare natuur van het Diemerpark gedumpt worden omdat daar ruimte is en de grond “gratis”.
 • IJburgse kinderen moeten kunnen voetballen en hockeyen, daar leren ze voor het leven belangrijke dingen. Er zijn echter grote nadelen verbonden aan de ligging van de sportvelden in het park, met name vanwege de daardoor aanwezige lichtvervuiling, geluids- en parkeeroverlast.
 • Omdat de voetbal- en hockeyverenigingen in het Diemerpark kampen met wachtlijsten (voetbal ongeveer 400 kinderen) en hockeyen (ongeveer 600 kinderen) en je kinderen de kans moet geven om te kunnen voetballen of hockeyen, zouden de sportvelden uitgebreid kunnen worden. Volgens de sportverenigingen is het overgrote deel (> 95%) van de (kandidaat-)leden woonachtig op IJburg.

Korte- en lange termijn

 • Eigenlijk zouden er in dit natuurpark helemaal geen sportvelden moeten liggen.
 • Een kleine uitbreiding van het aantal sportvelden op dit moment is nadrukkelijk een oplossing voor de korte termijn.
  Op lange termijn is er geen toekomst in het park voor twee sportverenigingen. Minstens één van de verenigingen zou moeten verhuizen naar een andere plek op IJburg, bijvoorbeeld een ‘voorzieningeneiland’, waar dan ook voorzieningen komen als een zwembad, kinderboerderij, etc..
  Zonder dure maatregelen, die bovendien het milieu schaden en de parkbeleving negatief beïnvloeden, zullen de sportvelden per auto altijd slecht bereikbaar blijven en niet optimaal gebruikt kunnen worden.
 • Uitbreiding van de sportvelden zal onvermijdelijk de vraag oproepen naar meer parkeerplaatsen. Dat probleem zou dus eigenlijk eerst opgelost moeten worden.

Parkeren

 • Het parkeerprobleem moet niet opgelost worden door in het park (nog meer) natuur op te offeren aan parkeerplaatsen. Méér parkeerplaatsen in het park aanleggen zal nog méér auto’s aantrekken en daardoor leiden tot nog méér behoefte aan parkeerplaatsen. Bovendien is de brug tussen de Oeverzeggestraat en het park te smal voor intensief autoverkeer.
 • De parkeergarage onder het winkelcentrum raakt vol en is geen optie meer voor de bezoekers.
 • Parkeren in de Oeverzeggestraat is een slecht idee.
 • Parkeren kan ook bij de ARK-zone.
 • De ‘autostroom’ zou beter gereguleerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het verkeer aan de ene kant het park in, en aan de andere kant het park weer uit te laten rijden.
 • Er zou een kiss-and-ride plek gecreëerd moeten worden, waardoor auto’s niet meer in het park hoeven te parkeren.
 • Op het Dick Hilleniuspad is het (vooral op zaterdag) een chaos met foutgeparkeerde auto’s op het fietspad. Zorg voor handhaving bij het parkeren; sta niet toe dat auto’s in de berm van het Dick Hilleniuspad staan en neem maatregelen tegen (te) hardrijdende auto’s.

Andere wensen m.b.t. het voetbal- en hockeygebied

Andere wensen/suggesties die aan de orde kwamen in verband met de sport waren:

 • Het felle licht van de sportvelden is zeer storend, daar moet wat aan gedaan worden, bijvoorbeeld door ‘kappen’ om de lampen te doen waardoor het licht niet naar alle kanten uitstraalt. Laat de lampen zo weinig mogelijk en niet langer dan noodzakelijk branden. Maak gebruik van LED lampen die na het omzetten van een schakelaar, direct aan of uit zijn, in tegenstelling tot traditionele lampen die soms een uur of langer aanblijven terwijl dat niet nodig is, maar alleen omdat het tijd kost voor ze branden of gedoofd zijn.
 • Het sportterrein moet beter aan het zicht worden onttrokken; pak de sportvelden op zo natuurvriendelijk mogelijke wijze in, met grondwallen, bomen en struiken.
 • Sta niet toe dat er bij feestjes harde muziek wordt geproduceerd.
 • Kan er niet één gebouw komen voor beide sportverenigingen samen?
 • Moeten alle velden van kunstgras zijn?

Andere wensen/suggesties

Hieronder volgt een lijstje van wensen die niet direct met de sportvelden te maken hebben.

 • Zorg voor betere uitlaatplekken voor honden, de uitloopstroken die er nu liggen, langs het Dick Hilleniuspad en het waterkeringpad, voldoen niet; denk bijvoorbeeld aan de hoogvlakte recht voor de ingang van de Diemerparklaan (veel mensen laten hier hun hond al los lopen); handhaaf strenger als honden loslopen op kwetsbare natuurplekken;
 • Maak van de ecologische verbindingszone tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal (de ARK-zone) een echt stilte- en rustgebied door ze ontoegankelijk te maken voor mensen en zeker voor honden;
 • Richt ergens een ‘stilte-/gedenkplek’ in, waar bijvoorbeeld as van overledenen uitgestrooid kan worden;
 • De fietsroutes moeten veiliger, ook betere verlichting (al dan niet ‘slim’); de fietsroute richting Muiden het park uit, moet beter.
 • Maak een extra fietsbrug over het kanaal midden in het park.
 • Verbied het gebruik van drones in het park, het is gevaarlijk en verstoort de rust van wandelaars en vogels.
 • Plaats speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld in de buurt van het strandje.
 • Kijk of er ergens een horecagelegenheid kan komen; bijvoorbeeld bij het strandje, alleen in de zomer.

De input van de bewoners wordt verder besproken in de ‘CONSENTGROEP’ die op 22-11 weer bij elkaar komt.
In december 2017 of januari 2018 wil het stadsdeelbestuur op eigen initiatief een advies over het park uitbrengen aan het college van B&W.