BUITENEILAND: CADEAU AAN DE STAD?

IJburg breidt uit. Binnenkort zullen de palen voor de eerste huizen op het Centrumeiland de grond in gaan.
Terwijl die ontwikkeling doorgaat, wordt er namens de gemeentebestuurders gewerkt aan plannen voor de laatste twee IJburgeilanden: het Strandeiland en het Buiteneiland.
De inrichting daarvan kan gevolgen hebben voor het Diemerpark.

“Een cadeau aan de stad”. Zo typeerde het vorige college van B&W het Buiteneiland. Door op het Strandeiland meer woningen te bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was – 8.000 in plaats van 5.000 woningen -, zou het Buiteneiland gevrijwaard kunnen blijven van woningbouw. Daardoor zou daar ruimte komen voor allerlei voorzieningen die voor de hele stad aantrekkelijk zouden zijn: “een cadeau aan de stad”.

Wat zouden die leuke voorzieningen kunnen zijn?
Daarover was afgelopen vrijdag 22-06 een overleg tussen stedenbouwkundigen en enkele maatschappelijke organisaties waaronder onze vereniging, en IJburgbewoners.
Allerlei plannen kwamen op tafel: kunst, horeca, sport, “een soort Zandvoort”, festivalterrein, enzovoort. Het zouden hoe-dan-ook voorzieningen moeten zijn met een bijzondere kwaliteit, zodat mensen uit de hele stad verleid zouden worden om naar IJburg te komen.

Gelukkig waren er ook mensen die inzagen dat het onzin is om te spreken over een “cadeau aan de stad”. Want waar blijven de voorzieningen voor de bewoners van IJburg zelf, waaronder die van het dichtbebouwde Strandeiland?
Wij vroegen met name aandacht voor sportvelden.
In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP staat dat sportvoorzieningen “met de groei van de stad mee ontwikkeld zouden moeten worden”. Daarbij zou de “sportnorm” als uitgangspunt dienen. De “sportnorm” geeft het aantal m2 sportvoorziening per woning weer.
In de plannen voor het Strandeiland wordt daar in de verste verte niet aan voldaan.
Het is bizar om te constateren dat de gemeente, d.w.z. de vorige bestuurscommissie Oost, speculeerde over uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark, terwijl nu blijkt dat daar op het Buiteneiland (ongeveer 45 ha. groot) ruimte voor is.