Inspreektekst over Nota van Beantwoording en Stedenbouwkundig plan Strandeiland

Commissie Ruimtelijke Ordening 30-10-2019

Punt 1.
In de Nota van beantwoording staat dat de resterende behoefte aan sportvelden voor IJburg 1 in het Diemerpark gerealiseerd wordt.
Bij de ontwikkeling van IJburg zei de gemeente: “Sportvelden voor bewoners van IJburg 1e fase komen op IJburg 2e fase”. Toenmalig stadsdeelvoorzitter mevrouw Elatik noemde destijds het aanleggen van sportvelden in het Diemerpark “een noodgreep, omdat IJburg 2 (waar een sportcomplex gepland stond) op zich liet wachten”.
Vorig jaar nog schreven ambtenaren van Sport en Bos en Ruimte en Duurzaamheid samen een notitie ‘Sportnorm voor de Sportieve Stad’. Daarin staat (ik citeer): “Het huidige tekort op IJburg zal wor­den meegenomen in de uitwerking van het sportprogramma IJburg 2”. Einde citaat.
Aanleggen van nog meer sportvelden in het Diemerpark betekent een stiekeme wijziging in het beleid ten aanzien van de locatie voor sportvelden voor de bewoners van  IJburg.

Punt 2.
Als we het concept Stedenbouwkundig plan vergelijken met de versie die nú op tafel ligt, valt op dat er volgens de eerste versie 72.000 m2 aan sportvelden zou moeten komen, waarvan 42.000 op Buiteneiland.
In de twééde versie staat echter, nota bene berekend vanuit hetzelfde referentiemodel, dat er op Buiteneiland geen 42.000 maar 54.000 m2 aan sportvelden zou moeten komen. Dat is een kwart méér.
Dat is een wijziging waarover niets staat in de Nota van beantwoording.

Kortom, er wordt gerommeld én dubieus gecommuniceerd.
Maar dat niet alléén, er wordt ook niet geleerd van de ervaringen van IJburg 1.

Bij de ontwikkeling van IJburg 1 werden de sportvelden doorgeschoven naar IJburg 2. En nu, bij de ontwikkeling van IJburg 2 wordt het overgrote deel van de sportvelden doorgeschoven naar Buiteneiland, waarvan nog volstrekt onduidelijk is wanneer dat ooit gerealiseerd zal zijn.

Punt 3.
Een half jaar geleden boden we u de nota ‘Recreatie- en buitensportvoorzieningen op  IJburg en Zeeburgereiland’ aan, als aanvulling op de stedenbouwkundige planvorming. Daarin staat een degelijke analyse van de behoefte aan sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland én een gefundeerd plan voor een permanent sportpark op Strandeiland dat met de woningbouw mee kan groeien.
Wij hebben daar nog geen reactie op gekregen.
Wij zijn dan ook van mening dat het nú vaststellen van het Stedenbouwkundig Plan Strandeiland op zijn minst prematuur is.

Dank u wel.