Handhavingsverzoek Diemerzeedijk

Aan: gemeenteraad en college van B&W van Amsterdam,
Dagelijks Bestuur stadsdeel Oost, Stadsdeelcommissie Oost
Betreft: Handhavingverzoek artikel 1:3 lid 3 Awb

Parkeren van auto’s, caravans, boottrailers en woonboten langs de Diemerzeedijk

Amsterdam, 11 oktober 2019

Geachte leden van gemeenteraad, college van B&W en bestuurs- en commissieleden van stadsdeel Oost,

Hierbij verzoeken wij om handhaving – als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb – van het bestemmingsplan IJburg 1e fase’ i.c. de regels behorende bij de dubbelbestemming ‘waarde – ecologie’ en de bestemming ‘Groen – 3’ aan de oostkant van het Diemerpark.
Op het talud en in de berm van de Diemerzeedijk, in de ‘staart’ aan de oostkant van het Diemerpark, staan structureel auto’s, caravans en boottrailers geparkeerd. In het water van de Derde Diem liggen twee woonboten. Volgens het bestemmingsplan is dergelijk gebruik van de gronden en het water niet toegestaan.

De Diemerzeedijk in het Diemerpark is een essentieel onderdeel van de ecologische verbindingszone Gooi – Waterland en de ‘Natuurboulevard’.
De ecologische verbindingszone is bestemd “voor de instandhouding en bescherming van de wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur”, het is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en dient om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden in Waterland via de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland, het Flevopark en de Diemerzeedijk met de Vechtstreek, mogelijk te maken.
De Natuurboulevard is een combinatie van recreatieve wandel- en fietsroutes, zoals de IJdijkenroute, het Waterkeringpad, de Zuiderzeeroute en de Flevoroute. De route loopt over de Diemerzeedijk vanaf de Amsterdamsebrug / Zeeburgereiland via Muiden en Muiderberg naar de Hollandse brug.
Aan de oostkant van het Diemerpark bestaat het park feitelijk alleen uit de Diemerzeedijk en enkele smalle gebiedjes aan de zuidkant daarvan, langs het water van de Derde Diem. De routes van fietsers en wandelaars zijn daar gesplitst in een smal fietspad bovenop de dijk en een laag gelegen, breder, wandelpad. Er zijn goede redenen om de functie van de paden om te draaien.

Links: de Derde Diem met aan de noordkant de Diemerzeedijk.Rechts: de Natuurboulevard is aan de oostkant van het Diemerpark gesplitst in een smal fietspad bovenop de dijk en een breder, laag gelegen wandelpad.

Voor het functioneren van de ecologische verbindingszone die hier zeer smal is, is het belangrijk dat er in de zone zo weinig mogelijke menselijke activiteiten plaatsvinden. Autoverkeer past daar uiteraard volstrekt niet bij.
Wandelen langs dit deel van de Natuurboulevard is minder aangenaam dan mogelijk zou zijn. Dat komt onder andere doordat langs het wandelpad structureel auto’s, caravans en boottrailers geparkeerd staan. Volgens de regels van het bestemmingsplan is autoverkeer en parkeren ter plekke niet toegestaan.
Een deel van de geparkeerde objecten zal te maken hebben met de twee woonboten die in het water van de Derde Diem liggen, waarop zich commerciële activiteiten afspelen en in dit smalle deel ook de ecologische functie verstoren. De woonboten mogen daar, volgens het bestemmingsplan en gerechtelijke uitspraken, niet liggen.
In juni 2019 hadden we een gesprek met een Verbetermanager Dienstverlening van de gemeente Amsterdam. Hij liet ons weten dat de woonboten “binnen afzienbare tijd” verwijderd zouden worden.Geparkeerde auto’s, caravans, boottrailers en woonboten langs de Diemerzeedijk in het oosten van het Diemerpark.

Hierbij verzoeken wij om handhaving – als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb – van het bestemmingsplan IJburg 1e fase’ i.c. de instandhouding en bescherming van de wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur (de dubbelbestemming waarde – ecologie) en de bestemmingsplanregels behorende bij de bestemming ‘Groen – 3’ (met als belangrijkste doelstellingen: “groen”, “fiets- en/of voetpaden”, “natuur” en “recreatief medegebruik”).
Wij verzoeken u om de auto’s, caravans, boottrailers en woonboten binnen acht weken te (laten) verwijderen en maatregelen te nemen waardoor structureel autoverkeer en het parkeren van objecten die hier volgens het bestemmingsplan niet thuishoren, wordt voorkomen.

Voor het verstrekken van eventuele nadere informatie houden we ons beschikbaar.
Uw reactie zien wij binnen acht weken tegemoet,