Handhavingsverzoek parkeren sportclubgebouwen

Aan: gemeenteraad en college van B&W van Amsterdam, Dagelijks Bestuur stadsdeel Oost, Stadsdeelcommissie Oost
Betreft: Handhavingverzoek artikel 1:3 lid 3 Awb

Parkeren bij de sportclubgebouwen in het Diemerpark

Amsterdam, 11 oktober 2019

Geachte leden van gemeenteraad, college van B&W en bestuurs- en commissieleden van stadsdeel Oost,

Hierbij verzoeken wij om handhaving – als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb – van het bestemmingsplan IJburg 1e fase’ i.c. het verbod om verharding bij de sportclubgebouwen in het Diemerpark te gebruiken als parkeerterrein.

Bij de clubgebouwen van de sportverenigingen in het Diemerpark, AFC IJburg en AHC IJburg, ligt verharding. Het doel daarvan is vermoedelijk om laden en lossen van goederen tussen de clubgebouwen en auto’s eenvoudig mogelijk te maken.  De verharding wordt echter dagelijks tijdens het ‘sportseizoen’ gebruikt voor het parkeren van auto’s. Het beeld en de veiligheid en daarmee het functioneren van het Diemerpark als natuur- en recreatiepark wordt door het rijden en de aanwezigheid van auto’s in het park geschaad. De verharding bij de sportclubgebouwen functioneert in feite als (extra) parkeerterreinen die niet als zodanig in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Al in een vroeg stadium hebben we dit bij de gemeente aan de orde gesteld. Naar aanleiding daarvan liet Stadsloket Oost ons weten dat de hockeyvereniging een ontheffing heeft voor het plaatsen van een of meerdere voertuigen bij het hockeyclubgebouw. Ook de voetbalvereniging zou een dergelijke ontheffing hebben. De ontheffingen werden verleend op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) en artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen en zouden te maken hebben met ‘EHBO doeleinden’.

In juni 2019 hadden we een gesprek met een Verbetermanager Dienstverlening van de gemeente Amsterdam. Bij dat gesprek kwam ook het parkeren bij de sportclubgebouwen ter sprake. Hij liet ons op 26 september 2019 weten: “In het park mag er alleen geparkeerd worden op de speciaal daarvoor aangelegde parkeervakken. Parkeren buiten de parkeervakken is niet toegestaan. Handhaving heeft aangegeven hier op te letten.”.

RVV-ontheffingen zijn niet bedoeld om structureel regels in het bestemmingsplan te ontduiken. Omdat in het Diemerpark alleen geparkeerd mag worden op de speciaal daarvoor aangelegde parkeervakken, was het verstrekken van RVV-ontheffingen die inhouden dat toestemming wordt verleend om structureel buiten de parkeervakken te parkeren, onrechtmatig.

Wij verzoeken u om handhaving van het bestemmingsplan en de hierboven genoemde RVV-ontheffingen in te trekken.

Voor het verstrekken van eventuele nadere informatie houden we ons beschikbaar.
Uw reactie zien wij binnen acht weken tegemoet,