Handhavingsverzoek Verkeersbesluit

Aan:       gemeenteraad en college van B&W van Amsterdam, Dagelijks Bestuur stadsdeel Oost, Stadsdeelcommissie Oost
Betreft: Handhavingverzoek artikel 1:3 lid 3 Awb

Openstelling van parkeerterrein Diemerpark buiten ‘wedstrijdmomenten’

Amsterdam, 11 oktober 2019

Geachte leden van gemeenteraad, college van B&W en bestuurs- en commissieleden van stadsdeel Oost,

Hierbij verzoeken wij om handhaving – als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb – van het Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg’, i.c. het parkeerterrein in het Diemerpark alleen open te stellen op “wedstrijdmomenten”.

In maart 2016 werd het parkeerterrein in het Diemerpark in gebruik genomen. Het parkeerterrein is bedoeld om parkeren mogelijk te maken voor bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark tijdens door de KNVB en KNHB erkende voetbal- en hockeywedstrijden.

Als het parkeerterrein is opengesteld, wordt er autoverkeer toegestaan op het Dick Hilleniuspad inclusief de 300 meter lange smalle brug tussen het Diemerpark en de Oeverzeggestraat op IJburg. Dit pad behoort tot het Amsterdamse Plusnet Fiets. Het rijden en manoeuvreren van auto’s zorgt daar dikwijls voor overlast aan fietsers, waaronder relatief veel jonge kinderen, en wandelaars. Op  de momenten dat het parkeerterrein is opengesteld functioneert dat deel van het Diemerpark niet zoals het volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 bedoeld was: “natuur- en landschapsgerichte recreatie met een gevoel van afstand tot de stad.

Om het gebruik van het parkeerterrein juridisch te verankeren is in november 2015 het Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg’ vastgesteld. In dit verkeersbesluit staat dat de parkeervoorziening “alleen voor het gemotoriseerd verkeer wordt opengesteld op wedstrijdmomenten (op zaterdag, op zondag, en op overige dagen in de avonduren alleen tijdens wedstrijden).

Sinds het parkeerterrein in gebruik genomen is, is het dikwijls voorgekomen dat het parkeerterrein werd opengesteld zónder dat er in het park door de KNVB en KNHB erkende voetbal- of hockeywedstrijden werden gespeeld.

Hiervoor blijken twee redenen te zijn.

De eerste is dat als er op een dag maar één of een enkele competitiewedstrijd wordt gespeeld, het parkeerterrein de héle dag wordt opengesteld.

De tweede reden bleek uit een overleg dat we in augustus 2019 hadden met vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost. Daar werd gezegd dat de gemeente het parkeerterrein ook openstelt op ‘inhaaldagen’. Inhaaldagen zijn volgens de KNVB bedoeld om wedstrijden te spelen “die op de oorspronkelijke datum geen doorgang hebben gevonden” dan wel “niet op de voorgenomen datum gespeeld kunnen worden”.

Het parkeerterrein wordt dus ook opengesteld op dagen dat alle wedstrijden zijn afgelast en ook op ‘inhaaldagen’ waarop er geen wedstrijden zijn.
Ons inziens is dit een onjuiste interpretatie van het begrip “wedstrijdmomenten”, zoals dat in het verkeersbesluit is vastgelegd.

Wij vragen om correcte naleving en handhaving van het Verkeersbesluit ‘Sportpark IJburg’ en het parkeerterrein alleen open te stellen op zaterdag, op zondag, en op overige dagen in de avonduren wanneer er door de KNVB en/of KNHB erkende wedstrijden gespeeld worden.

Voor het verstrekken van eventuele nadere informatie houden we ons beschikbaar.
Uw reactie zien wij binnen acht weken tegemoet,