Project Vernieling Diemerpark van start

Dinsdag 21-01-2020 was er een bijeenkomst over het (Gebiedsplan)project ‘Vernieuwing Diemerpark’.
Tenminste, zo heet het project officieel.
Wij spreken liever van ‘Vernieling Diemerpark’.
Want het enige doel van het project is aanleggen van tien plastic sportvelden in het park, in plaats van de zes velden die er nu liggen.

Dat doel wordt in de Bestuursopdracht van de wethouders Kukenheim (D66 – Sport), Van Doorninck (GroenLinks – Ruimtelijke Ordening) en Ivens (SP – Groen & Dierenwelzijn) omkleed met mooie verhalen over “een samenhangende identiteit van het park”.
In de Bestuursopdracht staat letterlijk: “Bij de herinrichting van het park wordt het duurzaam landschap versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan de beleidsdoelen wat betreft biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, landbouwtransitie en gezonde leefomgeving.”
Maar dan wel het park nog verder plastificeren?
Wij kunnen dit niet met elkaar rijmen.
Opmerkelijk is wel dat de wethouders zeggen: “Bij voorkeur komt er geen uitbreiding parkeren t.o.v. de huidige situatie.” Hoe men het autoverkeer en parkeren dan wil organiseren is nog een groot raadsel.
Doel is om volgend jaar (2021) alvast “een aantal” tijdelijke sportvelden in het park aan te leggen.

Voor veel parkliefhebbers is dit natuurlijk geen goed nieuws.
Daarom zal de gemeente er in haar publicaties wellicht vooral op wijzen dat de ecologische verbinding in de ARK-zone (het gebied langs het Amsterdam Rijnkanaal) zal worden “versterkt”. En dat realisatie van het ‘hondenplan’ (waar wij aan meegewerkt hebben) de natuurwaarden beter beschermt.

Het stadsdeelbestuur zal drie openbare bijeenkomsten organiseren:
– do 13-02 over de ARK-zone
– di 03-03 over het Hondenplan
– do 16-04 over de Sport
en verder wordt er nog gedacht aan bijvoorbeeld een enquête of andere vormen van raadpleging en het verzamelen van ideeën.