VIER VARIANTEN VOOR 10 SPORTVELDEN

In een ‘digitale’ bijeenkomst op 18-06 werden namens het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost vier varianten gepresenteerd voor het plan om 10 sportvelden (+ nog andere sportvoorzieningen) aan te leggen in plaats van de huidige 6.
De varianten hebben gemeenschappelijk dat een groot deel van het Diemerpark omgevormd zou worden van een ‘natuurlandschap’ waar je ontspannen van natuur kan genieten naar een ‘sportlandschap’ waar plastic, hekken en lichtmasten de dominante kenmerken zijn.

Na de presentatie werd gevraagd welke variant volgens de ‘aanwezigen’ het beste zou zijn voor de natuur, sport, recreatie, identiteit en beleving van het park en welke variant het best ‘ruimtelijk ingepast’ zou zijn.
De keuze ‘helemaal geen extra.sportvelden’ werd niet beschikbaar gesteld.
Wil je je mening geven over de plannen, stuur dan voor 1 juli een mail naar: Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl.

Onze petitie ‘Stop de plastificering van het Diemerpark’ kan nog steeds ondertekend worden!

P.S. Over hoe het extra autoverkeer en parkeren moet worden geregeld, is geen woord gezegd. Die hete aardappel schuift men voor zich uit.