SCHEGGEN ONDER DRUK – DIEMERSCHEG ONTHOOFD

Amsterdam, 10 december 2020

Geachte gemeenteraad,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw is het beroemde concept van de vingerstad Amsterdam ontstaan. Het was de geboorte van de waardevolle en de bijzondere scheggenstructuur: een algemeen internationaal zeer gewaardeerd concept.
Nu, december 2020, staat u op het punt om de Groenvisie Amsterdam 2020-2050 vast te stellen.
In deze Groenvisie worden de scheggen gedegradeerd tot ‘landschapsparken’.
“Dat betekent dat er meer activiteiten aangeboden worden voor een breed publiek.” (zie Groenvisie paragraaf ‘Landschap om de stad’).
Dat is dus: in de scheggen wordt allerlei programma ondergebracht die in de bebouwde omgeving thuishoort.
Versnippering en rommeling van de waardevolle scheggen is het gevolg.
We doen een beroep op u: doe dat niet! Verkwansel de scheggen niet!
Wij vragen u het onderdeel ‘Landschap om de stad’ in de Groenvisie 2020-2050 niet vast te stellen.
Ook wordt in deze Groenvisie op ondoorzichtige wijze de Diemerscheg onthoofd: de kop van de Diemerscheg gaat er af!
Dat lichten wij in dit document uitgebreid toe.
Wij vragen u de afbeeldingen op pag. 23 en 58 van de Groenvisie 2020-2050 niet vast te stellen.
Zoals we u al meerdere keren hebben laten weten, gaan we graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Vrienden van het Diemerpark