Geen deelname aan Klankbordgroep

Mail aan de projectgroep Diemerpark, 29 mei 2021

Beste XXXX [gemeenteambtenaar],

Dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan de Klankbordgroep Diemerpark.Hierbij willen we je laten weten dat we daar niet aan zullen deelnemen.
De belangrijkste reden daarvoor is dat de ‘bestuurlijke kaders’, zoals uitbreiding van het sportterrein niet ter discussie staan.
Dit is een voorwaarde die voor ons onaanvaardbaar is en naar onze mening niet past in een vruchtbaar participatieproces over de inrichting van het Diemerpark.

We willen in geen enkele publicatie van de gemeente lezen dat Vrienden van het Diemerpark meewerken of hebben meegewerkt aan het plan voor uitbreiding van het sportterrein.

We zijn zeer teleurgesteld over de manier waarop het gemeentebestuur is omgegaan met de uitkomst van de ‘consentgesprekken’ in 2017, waarin we constructief met het gemeentebestuur en de sportverenigingen hebben meegedacht. 
We willen de frustratie daarover niet nogmaals ervaren.
Daarom kiezen we voor andere methoden dan meedoen met de Klankbordgroep om constructief met het gemeentebestuur mee te (blijven) denken.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vrienden van het Diemerpark