Inspreken commissie RO 08-09-2021

Geachte commissieleden,
Ik heb twee dingen die ik u wil voorleggen.
Het eerste gaat over TKN-stuk 4 over het Ontwikkelperspectief Diemerscheg .
We hebben daar een heleboel opmerkingen over, maar ik beperk me hier tot één punt.
Op pag. 29 van het Ontwikkelperspectief wordt gesproken over een onderzoek naar uitbreiding van het sportcomplex in het Diemerpark.
Het betreft hier de uitbreiding van zes naar tien plastic sportvelden in het Diemerpark, het meest biodiverse park van Amsterdam.
Op pag. 49 staat: “De lopende programma’s voor de ontwikkeling van de Gaasperplas en het Diemerpark zijn voorbeelden van grotere ontwikkelingen die leiden tot kwaliteitsverbetering van deze parkgebieden.” Einde citaat.
Dus: zonder de uitkomst van het op pag. 29 genoemde onderzoek af te wachten, wordt uitbreiding van de sportvelden op pag. 49 al een ‘kwaliteitsverbetering’ genoemd.
Hoe kan dat nou?
Het is evident dat het verder plastificeren van het Diemerpark funest is voor de biodiversiteit, slecht is voor het milieu, klimaatonvriendelijk is, leidt tot meer autoverkeer in een woonwijk en in strijd is met eerdere besluiten over de locatie van sportvelden voor IJburg. De TAC heeft er in januari al een negatief preadvies over afgegeven.
Mijn vraag is: wat gebeurt er nu als u deze tekst in het Ontwikkelperspectief onbesproken laat?
Betekent dat dan dat u het eens bent met het oordeel ‘kwaliteitsverbetering’ van pag. 49 en dat u het negatieve TAC-advies dus domweg wil negeren?
Mijn tweede punt gaat over gebrek aan participatie hierover.
Wij zijn met stadsdeel Oost in gesprek over het Diemerpark.
We hebben het over het beheer en over hondenlosloopgebieden. Allemaal leuk en aardig.
Maar met betrekking tot extra sportvelden mogen we het alleen hebben over hoe die beste ingepast zouden kunnen worden. Dus niet of die sportvelden er überhaupt wel zouden moeten komen.
Dit vinden we kwalijk.
Daarom hebben we al twee keer via mail aan mevrouw Kukenheim en mevrouw Van Doorninck gevraagd om met hen, of één van beiden, een gesprek te hebben. ( Laatste: 19 augustus.)
Daar hebben we helaas geen enkele reactie op ontvangen.
Daarom zou ik u willen verzoeken om aan de wethouder te vragen om ons binnenkort te woord te willen staan.

Dank u wel.