Inspreken Gebiedscommissie 28-09-2021

Geachte commissieleden,

Ik heb vier boodschappen en een vraag.

1. Op de agenda staat: “Parkeren Sportpark Diemerpark Oeverzeggerstraat”.
Waarom zou er een parkeerterrein moeten komen in de Oeverzeggestraat?
In allerlei publicaties zegt het gemeentebestuur dat er besloten is om het sportterrein in het Diemerpark uit te breiden. Dat is onjuist. De gemeenteraad heeft nog slechts een soort principe-uitspraak daarover gedaan.
Het is een verkeerde voorstelling van zaken om net te doen alsof het allemaal al in kannen en kruiken is en dat er alleen nog maar een paar formele besluiten genomen moeten worden.
De argumentatie om het sportterrein uit te breiden rammelt aan alle kanten, voor zover er al sprake is van argumentatie. Er wordt geen enkel inzicht gegeven over de afwegingen die er gemaakt zijn. Cijfers over bijvoorbeeld wachtlijsten en toepassing van een ‘sportnorm’ ontbreken. Er wordt geen enkele toelichting gegeven over de verandering van het beleid dat zegt dat sportvelden verdeeld zouden worden over het Diemerpark, IJburg 2e fase en Zeeburgereiland.
We vragen al jaren om een overallplan van het gemeentebestuur over de beste situering van sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland. U heeft ons rapport daarover, in april 2019, onderschreven.

2. Het college zegt dat uitbreiden van het sportterrein in lijn is met het ‘consentadvies’ dat in 2017 is uitgebracht. We hebben u daarover een notitie gestuurd waarin we geprobeerd hebben duidelijk te maken dat het uitbreidingsplan helemaal NIETS te maken heeft met de ‘consentgesprekken’. Terwijl wij dachten constructief met de gemeente mee te denken over een probleem van de sportverenigingen, blijken de ‘consentgesprekken’ er alleen maar te zijn geweest om af te kunnen vinken dat er sprake is geweest van participatie.

3. Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark met alles wat daarbij komt kijken is strijdig met het bestemmingsplan, is strijdig met de Structuurvisie Amsterdam 2040, is slecht voor de biodiversiteit, slecht voor de natuurbeleving in het park. Het heeft geen draagvlak onder de bewoners en is geen duurzame oplossing om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden en bijbehorende parkeerplaatsen.
Het kán gewoon niet. Het veroorzaakt méér problemen dan er door worden opgelost.

4. De enige juiste keuze die u kunt maken is adviseren dat één van de sportverenigingen verhuist naar het Strandeiland en/of Buiteneiland.
Op IJburg 2e fase zijn nu nog alle mogelijkheden om sportvelden en parkeerplaatsen optimaal te configureren. Er zijn daar ook nog geen bewoners die door de rechter in een bezwaar ontvankelijk verklaard zullen worden.
Wij vragen u om een advies in deze richting uit te brengen.

Dank u wel.