Weer negatief pre-advies van de TAC

“Plastificering van struinnatuur is onwenselijk voor mens en dier.”
Dit zeggen niet alleen de sympathisanten van het Diemerpark, maar staat letterlijk in het onlangs bekend geworden nieuwe pre-advies (29-10) van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) over het plan voor uitbreiding van het sportterrein.
De TAC schrijft: “Ondanks de te waarderen ontwerpinspanning om openbaar groen aan dit sportpark toe te voegen, kunnen we niet anders dan onze eerdere conclusie herhalen dat dit ontwerp voor uitbreiding van het sportpark ten koste gaat van de aanwezige struinnatuur.”
De TAC constateert dat het ontwerp voor het binnenterrein “inclusief uitbreiding met vier sportvelden en bijbehorende functies/voorzieningen niet inpasbaar is in de Hoofdgroenstructuur. “
Na het eerste pre-advies van de TAC (29-01) is dit dus het tweede advies over uitbreiden van het sportterrein dat negatief uitvalt voor de plannenmakers.
De TAC vraagt het college om vóór februari 2022 te rapporteren hoe er met het advies omgegaan zal worden.
Daarbij zien we drie mogelijkheden:
1. Het college ziet af van het plan.
2. Het college legt het plan voor aan de gemeenteraad, voorzien van een degelijke motivering waarom het wil afwijken van het TAC-advies.
3. Het college moddert nog een tijd door met het plan, zoals gebeurd is na het eerdere negatieve TAC-advies in de hoop dat de TAC van mening gaat veranderen.