Opheffen parkeerduurbeperking?

Aan: Dagelijks Bestuur stadsdeel Oost; CC.: Stadsdeelcommissie Oost

Betreft: Opheffen parkeerduurbeperking Diemerpark

Amsterdam, 25 september 2022

Geachte leden van het bestuur van stadsdeel Oost,

Onlangs werden we gewezen op een publicatie ‘Opheffen parkeerduurbeperkingen’ (bijgesloten).

In dit stuk staat dat de gemeente Amsterdam per 5 juni 2022 alle parkeerduurbeperkingen opheft: “Dit betekent dat in deze gebieden geen maximale parkeerduur meer geldt.
Eén van de gebieden die in het document wordt genoemd, is ‘Sportpark IJburg’. Dit betreft het parkeerterrein in het Diemerpark. Hierover staat in het stuk:

Deze weergave is onduidelijk. Betekent het dat er buiten de genoemde tijden (dus op maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 9.00 uur en van zaterdag 21.00 uur t/m maandag 9.00 uur) niet geparkeerd mag worden, of betekent het dat er gedurende deze tijden geen € 3,50 per uur betaald hoeft te worden?

Het verschil in de beschrijving van de oude situatie en de situatie vanaf 5 juni 2022 is dat de maximale parkeerduur is opgeheven.  Dit impliceert een wijziging in de overwegingen in het Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) dat op  23-11-2015 door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost werd vastgesteld. Onderdeel van de overwegingen in dat besluit was namelijk dat de parkeervoorziening in het Diemerpark: “alleen voor het gemotoriseerd verkeer wordt opengesteld op wedstrijdmomenten (op zaterdag, op zondag, en op overige dagen in de avonduren alleen tijdens wedstrijden) en dat hier op grond van de Verordening Parkeerbelastingen een maximale parkeerduur van 4 uren zal gelden”.

Kunt u ons informeren over de juridische status van het bericht in de bijgesloten publicatie?

  • Heeft het gemeentebestuur inderdaad besloten om de maximale parkeerduur op het parkeerterrein in het Diemerpark af te schaffen? Als dit zo is:
  • Kunt u ons inzage geven in het betreffende besluit? Wanneer en op welke wijze is het besluit gepubliceerd?
  • Als het gemeentebestuur niet de bron is van deze publicatie: is het u bekend wat dan wél de bron is?

Voor het verstrekken van eventuele nadere informatie houden we ons beschikbaar.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.