Voldoende capaciteit in de parkeergarage

Bezetting van de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg

SEIZOEN 2011-2012
Twee en een half sportveld bespeeld
Zonder verwijzing naar de parkeergarage.

datum tijd parkeergarage onder winkelcentrum
lege plaatsen gevulde plaatsen % gevuld
10-09-2011 16u00 74 67 48%
01-10-2011 12u30 93 48 34%
08-10-2011 12u00 78 63 45%
15-10-2011 17u00 107 34 24%
22-10-2011 15u25 100 41 29%
12-11-2011 12u15 87 54 38%
19-11-2011 10u15 81 60 43%
14u40 101 40 28%
03-12-2011 15u15 81 60 43%
10-12-2011 12u50 90 51 36%
17-12-2011 10u20 93 48 34%
15u00 66 75 53%
24-12-2011 vakantie 12u10 68 73 52%
07-01-2012 15u05 89 52 37%
14-01-2012 10u05 92 49 35%
21-01-2012 12u05 65 76 54%
28-01-2012 14u45 79 62 44%
04-02-2012 13u50 74 67 48%
11-02-2012 12u45 74 67 48%
18-02-2012 09u40 97 44 31%
25-02-2012 10u55 84 57 40%
03-03-2012 14u50 80 61 43%
10-03-2012 10u30 77 64 45%
17-03-2012 09u30 100 41 29%
25-03-2012 10u25 80 61 43%
21-04-2012 09u55 86 55 39%
28-04-2012 10u30 85 56 40%
05-05-2012 11u25 81 60 43%
08-09-2012(telling Arcadis) vakantie 10u00-11u00 99 42 30%
11u00-12u00 84 57 40%
12u00-13u00 84 57 40%
13u00-14u00 96 45 32%
14u00-15u00 89 52 37%
15u00-16u00 83 58 41%

SEIZOEN 2012-2013
Twee en een half sportveld bespeeld
Met verwijzing naar de parkeergarage.

datum tijd parkeergarage onder winkelcentrum
lege plaatsen gevulde plaatsen % gevuld
29-09-2012 (telling Arcadis) 10u00-11u00 56 85 60%
11u00-12u00 44 97 69%
12u00-13u00 43 98 70%
13u00-14u00 60 81 57%
14u00-15u00 76 65 46%
15u00-16u00 78 63 45%
03-11-2012(telling Arcadis) 10u00-11u00 49 92 65%
11u00-12u00 50 91 65%
12u00-13u00 28 113 80%
13u00-14u00 32 109 77%
14u00-15u00 43 98 70%
15u00-16u00 57 84 60%

SEIZOEN 2013-2014
Vier sportvelden bespeeld
Met verwijzing naar de parkeergarage.

datum tijd parkeergarage onder winkelcentrum
lege plaatsen gevulde plaatsen % gevuld
14-09-2013 12u25 60 81 57%
21-09-2013 12u15 54 87 62%
05-10-2013 11u30 29 112 79%
12u30 45 96 68%
14u50 63 78 55%
12-10-2013 10u20 42 99 70%
12u30 41 100 71%
19-10-2013 vakantie 11u50 76 65 46%
26-10-2013 vakantie 10u05 95 46 33%
02-11-2013 10u00 68 73 52%
11u20 48 93 66%
12u25 58 83 59%
14u00 51 90 64%
16u10 61 80 57%
09-11-2013 10u05 65 76 54%
11u15 37 104 74%
12u35 45 96 68%
13u20 72 69 49%
14u45 77 64 45%
16-11-2013 12u00 53 88 62%
23-11-2013 10u25 61 80 57%
11u45 59 82 58%
12u45 78 63 45%
14u40 87 54 38%
30-11-2013 12u00 35 106 75%
14u00 58 83 59%
14-12-2013 11u00 70 71 50%
12u25 67 74 52%
21-12-2013 vakantie 12u35 72 69 49%
28-12-2013 vakantie 11u35 91 50 35%
04-01-2014 vakantie 12u05 72 69 49%
11-01-2014 11u15 66 75 53%
18-01-2014 10u55 81 60 43%
01-02-2014 11u45 46 95 67%
13u15 53 88 62%
15-02-2014 11u00 65 76 54%
12u30 55 86 61%
22-02-2014 vakantie 10u30 82 59 42%
14u00 84 57 40%
01-03-2013 vakantie 11u15 90 51 36%
08-03-2014 11u50 69 72 51%
15u45 75 66 47%

Voorspelling over de capaciteit van de parkeergarage

Vorig seizoen (2012-2013): 2 bespeelde velden en de weekmarkt op IJburg:
Het grootste aantal auto’s in de parkeergarage: 113 (= 80% van de 141 beschikbare plaatsen)
(bron: Arcadis, op basis van 12 tellingen op 2 dagen.)
Huidig seizoen (2013-2014): 4 bespeelde velden en geen weekmarkt:
Het grootste aantal auto’s in de parkeergarage: 112 (= 79% van de 141 beschikbare plaatsen.)
(bron: Vrienden van het Diemerpark, op basis van 41 tellingen op 22 dagen)Voorspelling Arcadis voor 4 bespeelde velden *):
Volgens de berekening van Arcadis zouden er nu maximaal 129 parkeerplaatsen in de garage bezet moeten zijn (= 91% van de 141 beschikbare plaatsen).
In werkelijkheid zijn dat er 112 (= 79% van de 141 beschikbare plaatsen)
Dat zijn er 17 minder dan Arcadis voorspelde.
Voorspelling Arcadis bij 6 bespeelde velden:
Volgens de voorspelling van Arcadis zouden er bij 6 velden maximaal 137 parkeerplaatsen in de garage bezet zijn (= 97% van de 141 beschikbare plaatsen).
Omdat de garage niet meer dan voor 95% bezet mag zijn zouden er dan 3 parkeerplaatsen in de garage tekort zijn. Bij een maximale bezettingsgraad van 90% zouden er 10 parkeerplaatsen tekort zijn.
Voorspelling bij 6 bespeelde velden op basis van recente tellingen:
Op basis van de recente tellingen bij 4 bespeelde velden, zouden er bij 6 velden maximaal 126 parkeerplaatsen in de garage bezet zijn (= 89% van de 141 beschikbare plaatsen).
Omdat de garage niet meer dan voor 95% bezet mag zijn zouden er bij 6 velden nog minimaal 8 parkeerplaatsen in de garage beschikbaar zijn. Bij een maximale bezettingsgraad van 90% zou er nog 1 parkeerplaats beschikbaar zijn.

*) Onderzoek Arcadis: ‘parkeerpilot’, uitgevoerd september – november 2012, gebaseerd op 12 tellingen op 2 dagen.
Uitgangspunt: Voor bezoekers van zes sportvelden zijn er 42 parkeerplaatsen nodig. Dat is voor ieder sportveld 7 parkeerplaatsen.

Advertenties