Persbericht 23-06-2011 stadsdeel Oost

Hieronder staat de tekst van het  persbericht van 23 juni 2011 van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oost.
Dit was de aanleiding tot de oprichting van de vereniging Vrienden van het Diemerpark.

Het aantal sportvelden in het Diemerpark op IJburg wordt verdubbeld van drie naar zes velden.
Voor bezoekende sportclubs worden parkeerplaatsen aangelegd ten zuiden van het Dick Hilleniuspad bij het zuiveringsgebouw. De uitbreiding van de velden staat niet op gespannen voet met de sanering van de voormalige vuilstort en de natuurwaarde in het park.
Dit is de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van stadsdeel Oost is uitgevoerd.
Het Diemerpark is aangelegd bovenop de saneringsconstructie van de voormalige vuilstort langs de Diemerzeedijk.
Het park heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gebied met grote biodiversiteit en natuurwaarde.
Uitbreiding van het aantal voetbal- en hockeyvelden zou gevolgen kunnen hebben voor de bodemsanering en de natuur.
Bovendien betekent verdubbeling van de velden extra behoefte aan parkeerplaatsen, die zorgvuldig moeten worden ingepast.
Thijs Reuten, stadsdeelwethouder (ruimtelijke ordening): “Goed nieuws voor de sportclubs op IJburg. De behoefte aan velden is groot. We hebben hun geduld op de proef moeten stellen. Met positief resultaat, gelukkig. Het dagelijks bestuur heeft op basis van het onderzoek een grondige afweging kunnen maken. Nu kunnen we doorpakken.” 
Voor de uitbreiding is een ruimtelijk model ontwikkeld.
Om de impact op de flora en fauna zoveel mogelijk te beperken komen de sportvelden dicht bij elkaar te liggen.
Aanleg van het zesde veld kan alleen bij dubbel gebruik: sport en evenementen. Het komt op de plek waar oorspronkelijk het evenemententerrein was gepland.
De 80 tot 100 parkeerplaatsen voor bezoekende sportclubs worden aangelegd bij het zuiveringsgebouw. De toegang voor het autoverkeer gebeurt over de brug vanaf IJburg. Dit deel van het park wordt al intensief gebruikt en het leefgebied van beschermde diersoorten wordt niet noemenswaardig aangetast. 
“Het was een klus maar we hebben het voor elkaar”, stelt Reuten. “Met respect voor de natuur realiseren we uitbreiding én een parkeeroplossing. De inrichting van het sportterrein -die moet voldoen aan de voorwaarden van de sanering- is de volgende uitdaging.”
De vervolgstappen zijn een financiële paragraaf en een inrichtingsplan. Dat gebeurt in overleg met bewoners en gebruikers.
Het inrichtingsplan is naar verwachting voorjaar 2012 klaar.
Daarna start de voorbereiding voor de aanleg.