Stappen tussen parkeergarage en sportvelden

Stadsdeel Oost heeft op 8 mei 2012 besloten “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage [onder het winkelcentrum IJburg – red.] afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”.
Inmiddels is de ‘parkeerpilot’ succesvol afgerond: er is nauwelijks nog sprake van verkeeroverlast door bezoekers van de sportvelden en de capaciteit van de parkeergarage is voldoende om de bezoekers van de sportvelden te laten parkeren.

Kinderen , sportbenodigdheden en ‘gevaarlijke’ IJburglaan oversteken
Als argument voor de aanleg van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark wordt genoemd dat het “te ver lopen” zou zijn tussen de parkeergarage en de sportvelden in het Diemerpark. Jonge kinderen zouden dit niet kunnen. Temeer omdat zij “zware tassen” met sportbenodigdheden (kleding, ballen) met zich mee zouden moeten zeulen.
Voor een volwassene zou het “lastig” zijn om een groepje van 4 à 5 kinderen (= het aantal kinderen dat een volwassene in een auto kan vervoeren) in leeftijd variërend van 6 tot 12 jaar, verantwoord te begeleiden.
Met name zou het oversteken van de IJburglaan “gevaarlijk” zijn.
Subjectief “Ver” (lopen), “zwaar” (sporttassen) en “gevaarlijk” (oversteken) zijn natuurlijk subjectieve kwalificaties.
Wanneer is een afstand ‘te’ groot om lopend overbrugd te worden?
Is een sporttas ook nog ‘te’ zwaar als die in plaats van gedragen, met een makkelijk in de auto te vervoeren, karretje voortgereden wordt?
En geldt het oversteken van de IJburglaan dan niet als ‘te’ gevaarlijk als het gaat om leerlingen van de scholen op IJburg?
Is het ‘échte’ argument voor de aanleg van parkeerplaatsen in het Diemerpark niet gewoon luiheid?
Wat is de afstand tussen parkeergarage en sportvelden?
Lopen traject parkeergarage sportveldenOmdat niet alle sportvelden in het Diemerpark even ver van de in-/uitgang van de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg liggen, is geen exact getal voor de afstand tussen deze locaties te geven.
De gemiddelde afstand zal ongeveer 900 meter zijn.
Lopend is deze afstand voor de gebruikers van de sportvelden in 10 à 15 minuten af te leggen.
Stimulerende middelen
Om de afstand voor de automobilisten/sportveldbezoekers zo kort mogelijk te laten lijken, is het van belang dat het lopen tussen parkeergarage en sportvelden aantrekkelijk is.
Hiervoor bedachten we de volgende, voor de meeste mensen en niet in de laatste plaats voor kinderen, stimulerende middelen.
1. Voetstapjes op het wegdek
Als de route tussen parkeergarage en sportvelden aangegeven is in de vorm van op het wegdek geschilderde of gespoten voetstapjes, is de te volgen route volstrekt duidelijk. Nadenken over de route is niet nodig en verdwalen nagenoeg onmogelijk.
2. Weergave van de nog af te leggen afstand in meters en/of aantal voetstappen en/of aantal minuten
Als op sommige plekken op een bordje de nog af te leggen afstand in meters/voetstappen/minuten is vermeld, kan dat, met name op kinderen, een opbeurend effect hebben. Doordat ze op de bordjes de afstand steeds zien teruglopen, ervaren ze dat ze opschieten.
Het gegeven dat sportveldbezoekers van buiten IJburg een eindje moeten lopen om vanuit de parkeergarage/vanaf de tramhalte de sportvelden te bereiken, biedt een vanzelfsprekende mogelijkheid om ‘lopen’ als voor mens en maatschappij gezonde bezigheid onder de aandacht te brengen.
Weer leren lopen
Lopen: de eerste menselijke prestatie
‘Lopen’ is voor de meesten van ons de eerste prestatie van ons leven geweest.
Hij/zij kan al lopen“: met hoeveel trots vertellen en vertelden vaders/moeders/grootouders dit niet over hun (klein)kind?
Het lijkt er echter op dat onze maatschappij, zodra een kind kan lopen, dit gedrag zo snel mogelijk wil afleren.
Menig kind wordt, terwijl het heel goed kan lopen, in een wandelwagen of bakfiets gezet en in de de auto in een speciaal daarvoor geconstrueerd stoeltje.
Dat is natuurlijk makkelijk voor de ouders, maar wat doet het met het kind?
En wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?
Veel ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar school, om van daaruit met de auto verder naar het werk te rijden. Dat wordt efficiënt gevonden, maar levert bij scholen gevaarlijke situaties op. Andere ouders zien daarin dan weer een argument om hun kind(eren) niet met de fiets of lopend naar school te laten gaan, maar ook met de auto te brengen/halen.
Lopen lijkt niet meer als een normale dagelijkse activiteit beschouwd te worden.
Onder veel mensen lijkt de mening te heersen dat lopen iets is dat je alleen doet als het echt niet anders kan, of dat alleen leuk is in wandeltochten.
Veel kinderen groeien op met de idee dat autorijden net zo vanzelfsprekend is als ademen. Dat is jammer. Want lopen en fietsen hebben zoveel voordelen boven het gebruik van andere vervoersmiddelen.
Zowel de individuele mens als de maatschappij hebben er baat bij als er veel meer gefietst en gelopen zou worden.
Voordelen van lopen en fietsen
Lopen en fietsen zijn verplaatsingsmiddelen met vrijwel uitsluitend positieve kenmerken. Lopen en fietsen…
… is goed voor de gezondheid en welzijn van het individu,
… bespaart kosten voor de gezondheidszorg,
… zorgt ervoor dat de omgeving prettig en aangenaam is/blijft,
… bespaart kostbare energie,
… voorkomt luchtverontreiniging,
… vraagt weinig openbare ruimte.
Goed voor de gezondheid en het welzijn van het individu
Lichaamsbeweging is één van de belangrijkste factoren voor de gezondheid van mensen. In 2010 beweegt slechts 66 % van de volwassenen en 50% van de jongeren voldoende, blijkt uit het resultaat van de TNO-monitor ‘Bewegen en Gezondheid’.
Sporten levert slechts een beperkte bijdrage aan de dagelijkse hoeveelheid lichaams¬beweging (6%).
Acties om de Nederlander in beweging te krijgen, zouden zich dan ook op de dagelijkse activiteiten moeten richten, volgens TNO.
Het is natuurlijk goed dat er sportvoorzieningen zijn, maar het besef dat dagelijks bewegen beter is dan sporten, lijkt bij voorstanders van de aanleg van autoparkeerplaatsen in het Diemerpark te ontbreken.
Een voor nagenoeg iedereen makkelijk in het dagelijks leven in te passen vorm van bewegen is: lopen.
Bespaart kosten voor de gezondheidszorg
Om zo veel mogelijk te bezuinigen op kosten die de maatschappij moet opbrengen voor de gezondheid van de mensen, zijn maatregelen die ervoor zorgen dat de mensen zo lang mogelijk gezond blijven, van eminent belang.
De maatschappij zou ‘gezond’ gedrag van het individu moeten aanmoedigen en faciliteren. Gelukkig gebeurt al dit steeds meer. Voorbeelden daarvan zijn het rookverbod in openbare ruimten en het verbod op verkopen van alcoholhoudende dranken aan jonge mensen.
Zorgt voor een prettige en aangename omgeving
De lopende mens brengt, in tegenstelling tot de gemotoriseerde mens, anderen niet in gevaar.
Sinds het eerste bekende slachtoffer van een auto-ongeval (op 17 augustus 1896 in Londen) zijn al vele miljoenen mensen overleden of gewond geraakt doordat ze in onzachte aanraking kwamen met een auto.
Waar auto’s rijden en zeker als het er veel zijn, moet men voortdurend op zijn hoede zijn. Een ander voordeel van lopen en fietsen is het feit dat, in tegenstelling tot gemotoriseerd verkeer, deze vormen van verplaatsing geen geluidsoverlast veroorzaken.
Bespaart kostbare energie
De lopende en fietsende mens heeft, om zich te verplaatsen, slechts weinig meer energie (voedsel) nodig dan de calorieën die hij nodig heeft om zich in leven te kunnen houden. Maar zodra voor de verplaatsing een gemotoriseerd vervoermiddel wordt gebruikt, is er aanmerkelijk méér energie nodig. Niet alleen het gebruik van het vervoermiddel, maar ook de productie en het onderhoud ervan vergen energie.
Zeker de personenauto is, als het over het gemiddelde energieverbruik per vervoerde persoon gaat, een uiterst inefficiënt verplaatsingsmiddel.
Voorkomt luchtverontreiniging
De lopende en fietsende mens stoot geen fijnstof en andere schadelijke stoffen en nauwelijks CO2 uit.
Er wordt van elektrische voertuigen wel gezegd dat ze ‘schoon’ zijn, maar dat is schijn: ze verontreinigen alleen maar op een ándere plek dan waar de energie wordt verbruikt. Bovendien neemt de uitstoot van schadelijke stoffen door het autoverkeer nog altijd toe, ondanks schonere motoren, omdat er steeds meer autokilometers gereden worden.
Doet nauwelijks een beroep op schaarse openbare ruimte
Lopende en fietsende mensen nemen aanzienlijk minder ruimte in dan andere weggebruikers.
Voetgangers en fietsers hebben geen brede wegen en grote parkeerplaatsen nodig, in tegenstelling tot de automobilist, die meestal een hoop lucht en lege stoelen van de ene naar de andere parkeerplaats verplaatst.
Een rol voor de overheid
De overheid speelt al jaren een actieve rol bij het terugdringen van het rookgedrag van mensen. Er zijn verboden ingesteld op reclame maken voor rookgerei en op roken in openbare ruimten en er zijn verplichtingen over teksten op tabaksverpakkingen. Veel rokers zijn zich de laatste jaren bewust geworden van de risico’s van hun rookgedrag, zijn minder gaan roken of zijn daarmee gestopt.
Waar de overheid in terugdringen van het rookgedrag kennelijk een duidelijke taak ziet, acties onderneemt en resultaten boekt, lijkt er voor wat betreft het stimuleren van het lopen nog een lange weg te gaan.
Een overheid die oog heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen en die beheersing van gezondheidskosten belangrijk vindt, stimuleert naast het gebruik van de trein, tram of bus het fietsen, maar zéker ook het lopen, als ideale verplaatsingsmethode voor korte afstanden.
De 10.000-stappennorm
Om vast te kunnen stellen of een mens voor wat betreft zijn beweging voldoende voor zijn gezondheid doet, zijn er verschillende normen ontwikkeld.
De Japanse onderzoeker Dr. Hatano toonde aan dat voor een volwassene 10.000 stappen gespreid over een hele dag voldoende zijn om de gezondheid fundamenteel te verbeteren. Voor een jongere zou dit 15.000 stappen moeten zijn.
Een gemiddelde volwassene zet via zijn alledaagse activiteiten ongeveer 6.000 stappen per dag. Dat is dus ongeveer 4.000 stappen verwijderd van het streefdoel.
Projecten in België en Nederland
Uitgaande van de 10.000-stappennorm, zijn er zowel in Nederland als in België projecten ontwikkeld die erop gericht zijn om mensen (meer) te laten lopen.
In Nederland kennen we het project (‘Stappen = Gezond‘) in Den Haag.
Onder de titel ‘Politiek in Beweging!‘ wordt in Woerden aandacht gevraagd voor beweegstimulering door middel van een 10.000 stappenplan.
Het project ‘10.000 stappen Vlaanderen’
In Gent (België) ging in 2005 de bewegingscampagne ‘10.000 Stappen’ van start.
Doel ervan was om volwassenen op een laagdrempelige manier aan te moedigen om minstens 10.000 stappen per dag te zetten. De campagne werd en wordt uitgedragen via lokale media, een website, informatieve affiches en folders, de verkoop en uitleen van stappentellers, en bewustmaking via huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers, verenigingen, scholen en seniorenclubs.
Nadat dit project een succes bleek, is het project ‘10.000 stappen Vlaanderen’ ontwikkeld. Hierin werkt Universiteit Gent samen met de 15 Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg).
Eeklo als voorbeeld
In Eeklo (België) zijn op diverse plaatsen, in het centrum en bij parkeerplaatsen aan de rand van de stad, borden geplaatst waarop in minuten en in stappen de afstand naar belangrijke locaties in de stad is aangegeven. “We hopen dat de Eeklonaren bewust hun auto op die parkings zullen achterlaten en een gezonde wandeling naar het stadscentrum zullen maken. Dan slaan we twee vliegen in één klap: onze mensen leven gezonder en de parkeerdruk vermindert.”, zegt Letticia De Sutter van Logo (www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=P93ICKQM)
Een uitdaging voor Amsterdam (Oost)
Wij vinden dat ook Amsterdam (Oost) het lopen actief moet stimuleren. Het is een investering die zich zeker zal uitbetalen in de toekomst.
Dat de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg gebruikt kan worden als dé parkeergelegenheid voor automobilisten/bezoekers van sportwedstrijden het Diemerpark biedt daarvoor een unieke kans.
Wij denken daarbij aan een 10.000-stappenplan.
Wij hebben tussen parkeergarage en sportvelden gelopen en vastgesteld dat de afstand voor een volwassene zo’n 1.200 stappen bedraagt. Heen en terug zijn dit dus ongeveer 2.400 stappen: iets meer dan de helft van het aantal stappen dat de meeste volwassenen nog moeten afleggen om te voldoen aan de dagelijkse 10.000 stappen.
Daarmee is aangetoond dat de afstand tussen parkeergarage en sportvelden helemaal niet te groot is.
Concreet stellen we de volgende maatregelen voor:
• een bord bij de parkeergarage waarop te zien is hoeveel stappen (en eventueel minuten en meters) de afstand bedraagt naar de sportvelden in het Diemerpark;
• op datzelfde bord wordt uitleg gegeven over het belang van 10.000 (voor kinderen 15.000) stappen per dag;
• visualiseren van die stappen door ze op het traject te schilderen (bijvoorbeeld in de kleuren van de voetbal- en hockeyclub) en bijvoorbeeld elke 500 stappen aan te geven hoeveel stappen nog resten. Dit is leuk voor kinderen (en volwassenen). Een extra voordeel van deze geschilderde voetstappen is, dat bezoekers van buiten IJburg de route naar de sportvelden niet hoeven te zoeken.
We stellen voor om die maatregelen al tijdens de ‘parkeerproef’ uit te voeren, en niet pas erna.
Het ‘motto’ van de ‘parkeerproef’ waartoe Stadsdeel Oost op 8 mei 2012 heeft besloten, zou wat ons betreft dan ook luiden:
Weer Leren Lopen!
Kiezen voor duurzaamheid!
—–
Bronnen (o.a.):
over bewegingsnormen: http://www.delopendezaak.nl/index.php?item=3
over het project ‘10.000 stappen Vlaanderen’: http://www.10000stappen.be/
over 10.000 stappenplannen in Nederland: http://www.10000stappen.nl/
http://10000.opstapmetdehond.nl/
over de uitwerking van ‘10.000 stappen Vlaanderen’ in Eeklo: http://www.eeklo.be/nieuwsitems/2011/november/Eeklo_zet_10_000_stappen

Advertenties