Diemerzeedijk volgens Wikipedia

Diemerzeedijk

Diemerzeedijk bij Diemerdam, 2009

Diemerzeedijk ten hoogte van IJburg

Het Gemeenlandshuis van Diemen aan de Diemerzeedijk.

De Diemerzeedijk loopt van Amsterdam tot voorbij Muiden.
De dijk van klei is in de 13e eeuw aangelegd om het land tegen de Zuiderzee te beschermen.
In de dijk liggen twee uitwateringssluizen, de Ipenslotersluis (naast de Zeeburgerbrug) en de Diemerdammersluis, die voor de uitwatering van resp. de Watergraafsmeer/Nieuwe Diep en het riviertje de Diem ingericht zijn.
Nabij de Ipenslotersluis bevindt zich het Gemeenlandshuis van Diemen.
Geschiedenis
De Diemerzeedijk is in de loop der eeuwen diverse keren doorgebroken, waardoor het achterliggende land onder water kwam te staan.
Ook heeft de dijk een rol gespeeld in de verdediging van Amsterdam.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakten de Geuzen en Spaanse troepen hier slaags.
Ook in 1787 werd slag geleverd aan de Diemerzeedijk, toen Pruisische troepen optrokken naar Amsterdam.
Aan het einde van de 19e eeuw werd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam het fort Diemerdam aangelegd.
Met de aanleg van het Merwedekanaal – nu het Amsterdam-Rijnkanaal – in 1892 kwam de Diemerzeedijk tamelijk geïsoleerd te liggen.
Vuilstort en sanering
De Diemerzeedijk is jarenlang door de gemeente Amsterdam gebruikt als vuilstortplaats. Met de komst van IJburg is een saneringsplan bedacht.
Het vervuilde gebied is ‘ingepakt’, geïsoleerd.
Aan de bovenkant zijn op het afval over een dikte van zo’n twee meter verschillende deklagen aangebracht, inclusief een afsluitende laag.
Op de afsluitende laag is een leeflaag aangebracht waarop kleine bomen zoals krenten, struiken en bloemen goed kunnen groeien.
Om het gebied zijn schermwanden geplaatst met een omtrek van 5 km en een diepte van 26 meter.
De grondwaterstand binnen de isolatie wordt verlaagd, zodat de vervuiling zich niet naar de omgeving kan verspreiden.
De schermwanden staan aan de onderkant op een reeds aanwezige dikke kleilaag en bovenop bevinden zich deklagen.
De belangrijkste is een afsluitende laag van zandbentoniet waaraan een polymeer is toegevoegd.
Bovenop ligt een leeflaag van minstens 80 cm dik waarop het park wordt ingericht.
Er is een soort afgesloten doos ontstaan.
Doordat de grondwaterstand in de doos lager is dan in de omgeving, kan vervuild water niet naar buiten lekken. Hoogstens lekt een klein beetje schoon water naar binnen.
Langs de Diemerzeedijk is nabij de nieuwbouwwijk IJburg het Diemerpark aangelegd.
Dit park werd geopend in 2004.
Nesciobrug
In 2005 werd in Amsterdam de op dat moment langste voetgangers- en fietsersbrug van Nederland naar de schrijver Nescio genoemd, de Nesciobrug.
De naam is gekozen omdat de brug de verbinding vormt tussen de stad en de Diemerzeedijk, de dijk waarlangs Nescio en zijn Titaantjes lange wandelingen maakten, daarvan verhaalde (1918) en aldus de ‘Diemerzeedijk’ een plaats gaf in het collectieve literaire geheugen