Wat is het Diemerpark?

Tussen IJburg en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt het Diemerpark: een langgerekt natuurgebied ter grootte van twee keer het Vondelpark.
Sinds de opening van het park in het voorjaar van 2004 kunnen fietsers, skaters en wandelaars er heerlijk op adem komen.
En teamsporters kunnen zich uitleven op de sportvelden.
Vaak weten zij niet welk giftig geheim hier verborgen ligt.

In de twaalfde eeuw is de Diemerzeedijk aangelegd ter bescherming van het land tegen de getijden van de Zuiderzee.
Bij vloed liep het buitendijks gebied vaak onder water en dat resulteerde weleens in een dijkdoorbraak.
De Diemerzeedijk liep van Muiden tot Amsterdam, met een aansluiting op de Zeedijk.
In 1932 veranderde de Afsluitdijk de Zuiderzee in een binnenmeer zonder getijden.
Zo kon zich op het buitendijkse land een evenwichtig en rijk natuurgebied ontwikkelen.
Vuilstort
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebruikte de gemeente dit buitendijks gebied als vuilnisbelt.
In het westelijk deel stortte men het gewone huishoudafval, in het middendeel bouwpuin en in het oostelijk deel verbrandde men chemisch afval.
Gaandeweg werd de Diemerzeedijk één van de sterkst vervuilde gebieden van ons land.
Gelukkig kwam er in 1973 een einde aan de vuilverbranding en tien jaar later ook aan de vuilstort.

Afsluiting
Door alle vuilstort was de Diemerzeedijk veranderd in een terrein met kleine heuvels en dalen, waar waterstroompjes doorheen liepen.
Maar door de uiteindelijke afsluiting van het gebied kon de natuur er ineens ongestoord haar gang gaan.
Op het gestorte afval vormde zich eerst een humuslaag, waarop een grote verscheidenheid aan planten begon te groeien.
Zo ontstond er een ruig natuurgebied waar ecologen enthousiast van werden.
Bodemsanering
Hoewel de verontreiniging van het gebied niet levensbedreigend was, was het de geplande aanleg van IJburg die leidde tot het besluit om het gebied te saneren.
De sanering begon in 1998, maar men had geen nauwkeurig overzicht van de gifstoffen in de grond.
Om die reden besloot men het hele gebied “in te pakken” via de IBC-methode : isoleren, beheersen, controleren.
Dat was de beste aanpak, niet alleen in technisch maar ook in financieel opzicht.

Reuzendoos
Om het afval volledig te isoleren, bouwde men er een kolossale, omgekeerde doos overheen: een doos met een omtrek van vijf kilometer.
Zijn wanden rusten in een dikke kleilaag op 26 meter diepte.
De sanering is voltooid in 2001 en sindsdien moeten controleurs het gebied permanent bewaken.
Binnen de doos houden pompen het grondwater laag, zodat er geen druppel naar buiten vloeit.
Het opgepompte water vloeit gereinigd en wel naar de rioolwaterzuivering.
Door een verlaging van de grondwaterstand gaat het opgeborgen afval rotten en komen er gassen vrij.
Een systeem zorgt voor gasafzuiging en -transport naar een verbrandingsinstallatie.
Door deze aanpak is de Diemerzeedijk een veilig gebied geworden.
Mega-daktuin
Per saldo is het Diemerpark een gigantische daktuin, de grootste van ons land.
Er zijn voldoende kansen voor het groen, maar niet alles kan er groeien.
Op de feitelijke isolatielaag ligt een nieuwe grondlaag van een meter dik.
Daar is geen grondwater, zodat er alleen grassen, kruiden, bloemen en struiken kunnen groeien.
Boomsoorten als de wilg en de populier moeten buiten de isolatiewand en in het omringende moeras groeien.
Mensen of honden mogen geen gaten graven in de daktuin.
Het plaatsen van palen of tentharingen is er dus niet bij.

Flora en fauna
Al met al is het Diemerpark geen doorsnee stadspark.
Het is een uniek natuurgebied in de stad, met de heuvelachtige vormen van de oude stortplaats.
Het lijkt sterk op een duinlandschap met bijbehorende weelderige vegetatie.
Er zijn ruim tweehonderd plantensoorten geteld.
En ook ruim tweehonderd vogelsoorten, waaronder de oeverzwaluw en de ijsvogel, die hier kunnen nestelen in speciaal aangelegde wanden.
Verder hebben allerlei karakteristieke zoogdieren het natuurgebied weten terug te vinden, zoals vleermuizen, vossen, hermelijnen en reeën.
Onder een aantal wegen lopen veilige faunatunnels voor kleinere diersoorten.
Voor eierleggende ringslangen zijn er broedhopen gemaakt van oud maaisel en paardenmest.
Deze voor de mens ongevaarlijke reptielen vormen een beschermde en daardoor succesvolle soort.
Recreanten
Het hele natuurgebied heeft een kilometerslang netwerk van wandel- en fietspaden.
Het bedrijvige deel van het park is aan de westkant te vinden, met sportvelden, een grote recreatieweide, een strandje en een openluchttheater.
In het midden van het park liggen groene heuvels, en dit gebied is heel rustig.
Ook aan de oostkant met de grote vijver heerst de rust van het natuurpark.
De zuidoost punt laat men “natuurlijk” verwilderen.
De langgerekte strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal ontwikkelt zich tot moerasgebied.
Natuurminnende en recreërende Amsterdammers hebben in het Diemerpark echt keuze te over.