Alternatief, groener inrichtingsplan

De vereniging ‘Vrienden van het Diemerpark’ streeft naar een autovrij Diemerpark.
Er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden om te voldoen aan de behoefte aan parkeerplaatsen buiten het park.
Maar als het onafwendbaar is dat er een parkeerterrein komt, willen wij dat het parkeerterrein met het bijbehorende autoverkeer op een zodanige wijze ingepast wordt, dat het zo weinig mogelijk schade toebrengt aan de ecologie en aan de parkbeleving van recreatieve bezoekers van het park en van fietsers op de doorgaande route van IJburg naar de stad, die behoort tot het Hoofdnet Fiets.
Het ‘Voorlopig Inrichtingsplan’ van Stadsdeel Oost schiet daarin ernstig te kort.
Dat was de reden om een alternatief, groener inrichtingsplan te ontwikkelen.

Afbeelding van ons inrichtingsplan: 20140811 Sportpark IJburg en omgeving.dgn

Verschillen
Samenvatting van de belangrijkste verschillen met het ‘Voorlopig Inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o.’ van Stadsdeel Oost:

 • Het clubgebouw van de voetbalvereniging ligt naast het Han Rensenbrinkpad in plaats van naast het Dick Hilleniuspad.
 • Het parkeerterrein ligt naast het clubgebouw van de voetbalvereniging in plaats van op de hoek bij de entree van het park bij de brug naar de Oeverzeggestraat.
 • Behalve twee verharde paden van- en naar de fietsenstallingen, zijn er slechts ‘informele’ paden tussen het sportterrein en de omliggende fiets/voetpaden.

Voordelen
Samenvatting van de belangrijke voordelen van ons plan:

 • De erven, terrassen en clubgebouwen van de beide sportverenigingen zijn compact en eenvoudig bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en fietsers: laden-lossen, halen-brengen, parkeren en stallen. Alles bevindt zich op korte loopafstanden van de clubgebouwen.
 • De entree van het Diemerpark vanaf de brug naar de Oeverzeggestraat blijft ‘groen’.
  Het doet meer recht aan het uitgangspunt van het ontwerp van het Diemerpark, dat zegt dat het sportterrein geen dominante inbreuk moet maken op de algehele sfeer van het park.
 • Doordat de infrastructuur die nodig is voor de exploitatie van de sportvelden aan één kant van het terrein geconcentreerd is, kan vanaf het Dick Hilleniuspad, de doorgaande fietsroute tussen IJburg en de stad, de ‘parkbeleving’ maximaal zijn.
 • Doordat de clubgebouwen een positie innemen tussen de sportvelden en het manifestatieterrein, zijn er goede mogelijkheden voor aanvullende, informele sportieve (of andere) activiteiten. Op het manifestatieterrein zijn kleinschalige evenementen mogelijk (al dan niet door de sportverenigingen georganiseerd) waarbij de kantine(s) en sanitaire voorzieningen een strategische en centrale plaats kunnen innemen, waardoor ze extra effectief gebruikt worden. Dat zal de multifunctionaliteit van deze voorzieningen versterken.
 • Het sportterrein krijgt een duidelijker en herkenbaarder entree.
 • Er komt aanmerkelijk minder asfalt. En het asfalt dat er komt, wordt efficiënter gebruikt.
  Daardoor blijft het park niet alleen ‘groener’, maar worden ook kosten bespaard.
 • Voor beide sportverenigingen geldt dat hun nieuwe clubgebouwen kunnen worden gebouwd, terwijl de bestaande tijdelijke noodgebouwen ongehinderd kunnen blijven functioneren.

Kortom, als er dan tóch een parkeerterrein in het park moet komen, worden in ons plan, zowel de belangen van de sportverenigingen als de belangen van de overige parkbezoekers beter behartigd dan in het inrichtingsplan van het Stadsdeel.

Voor een uitgebreidere toelichting op ons plan, zie https://diemerparkgroen.wordpress.com/toelichting-alternatief-groener-inrichtingsplan/

Zie voor het plan van het Stadsdeel: http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/buurtnieuws/ijburg/algemeen/sportpark-ijburg/voorlopig/